Úterý, 26. května 2020

Zemědělská usedlost přinesla příjem do státního rozpočtu a i radost spoluvlastnici

07.11.2019
Zemědělská usedlost přinesla příjem do státního rozpočtu a i radost spoluvlastnici
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Písku získal na základě usnesení Okresního soudu v Písku spoluvlastnický čtvrtinový podíl zemědělské usedlosti.
Jedná se o rozsáhlý areál zemědělské usedlosti, situovaný na návsi ve Lhotě u Kestřan, který se skládá z obytné části, stodoly, stáje, dojnice, mléčnice, volně stojícího skladu a kůlny. Spoluvlastnice většinového podílu zemědělské usedlosti byla připravena svůj spoluvlastnický podíl též odprodat. Radost z prodeje tak měla i spoluvlastnice, jelikož nový majitel nemovitosti bude pokračovat v záměru, který ona v devadesátých letech společně s manželem započala, tj. chov dobytka. ÚZSVM získal prodejem téměř jeden milion korun.
 
Zemědělská usedlost připadla státu na základě likvidace dědictví a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových byl příslušný s převáděným majetkem hospodařit, a to ve smyslu § 9 zákona č. 219/2000 Sb.