Čtvrtek, 9. dubna 2020

Administrativní budova v Blatné má bezbariérový vstup i toalety

18.02.2020
Administrativní budova v Blatné má bezbariérový vstup i toalety
Strakonické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nechalo vybudovat bezbariérový vstup a také sociální zařízení pro zdravotně postižené v administrativní budově v Blatné, v níž sídlí finanční úřad a úřad práce.
ÚZSVM převzal budovu v roce 2017 od Generálního finančního ředitelství. Touto stavební úpravou docílil ÚZSVM komfortnější přístup do budovy jak hendikepovaným občanům, tak i rodičům s dětmi. Stavební úpravy byly rozděleny na dvě části. Ve venkovních prostorách došlo k vybudování bezbariérové rampy, vnitřní stavební práce spočívaly ve vybudování nového bezbariérového WC v místě stávající úklidové komory v přízemí budovy. 
 
Stavební úpravy byly dokončeny ve stanoveném termínu a ihned po předání ÚZSVM stavbu nechal zkolaudovat. Občané mohou využívat bezbariérový vstup od počátku prosince loňského roku.