Čtvrtek, 9. dubna 2020

Areál rozestavěné věznice v Říčanech získá nové využití

20.02.2020
Areál rozestavěné věznice v Říčanech získá nové využití
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových prostřednictvím svého středočeského pracoviště zdarma převedl areál rozestavěné věznice v Říčanech do majetku ŘSD a Policie ČR. Areál tak získá smysluplné využití.
Jednalo se o tři rozestavěné budovy ve fázi železobetonového skeletu s pozemky v celkové výměře 80 000 m2. Již před lety Vězeňská služba ustoupila od záměru věznici dobudovat a areál byl tak dlouho neužívaný a porostlý náletovými dřevinami. Majetkově byl navíc zatížen žalobou vlastníka sousedních nemovitostí o určení vlastnictví části pozemků a současně i sporem Vězeňské služby se stejnou osobou o protiprávním užívání majetku státu. Trojstranným jednáním se brzy ÚZSVM podařilo oba soudní spory vzájemným smírem ukončit a odblokovat tak majetkoprávně celý areál pro další realizaci. Výsledkem uzavřené dohody pak byl i prodej části jednoho z pozemků užívaného sousedním vlastníkem za kupní cenu ve výši 2,6 milionu korun.
 
Velkou pozornost budoucímu využití areálu bývalé věznice věnovalo samotné město Říčany, které usilovalo v tomto prostoru o vybudování střediska Integrovaného záchranného systému. Ten je však zajišťován státem. Z oslovených složek projevila zájem o převzetí tohoto majetku Policie České republiky, o využití areálu projevilo zájem i Ředitelství silnic a dálnic ČR. Město získalo za 130 tisíc korun část areálu sousedící s jeho pozemky, aby zde mohlo vybudovat cyklostezku s doprovodnou rekreační zónou. S budoucím využitím areálu pro potřeby Krajského ředitelství policie Středočeského kraje a Ředitelství silnic a dálnic ČR, na kterém se obě složky vzájemně shodly, se město také ztotožnilo.
 
Koncem roku pak byl dokončen převod pozemků státním institucím. Na jejich části vybuduje Ředitelství silnic a dálnic ČR středisko správy a údržby dálnice SSÚD Říčany, které bude zajištovat běžnou a zimní údržbu části dálnice D0 (silniční okruh kolem Prahy). Záměrem policie je pak postavit víceúčelový areál budov Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, vč. technického zázemí a prostorů pro výcvik. Chátrající areál tak brzy nalezne smysluplné využití.