Čtvrtek, 9. dubna 2020

Lančov získal zdarma pozemek pod požární nádrží

19.02.2020
Lančov získal zdarma pozemek pod požární nádrží
Znojemské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedlo bezúplatně obci Lančov pozemek o výměře 880 m2 pod betonovou požární nádrží s vodou.
Nádrž byla vybudována v 70. letech minulého století a je vedena v majetku obce Lančov. Jako zdroj vody k hašení požárů je tato nádrž vedena v požárním řádu obce a také u Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Obec hodlá nádrž v budoucnu za účelem plné funkčnosti a bezpečnosti modernizovat.
 
Bezúplatný převod pozemku byl uskutečněn ve veřejném zájmu, kdy obci Lančov byly smluvně stanoveny omezující podmínky na 10 let, kdy nesmí převést nebo prodat tento pozemek ve prospěch třetí osoby a dále ho nesmí využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům.