Čtvrtek, 9. dubna 2020

Malé Hradisko získalo zdarma pozemky v areálu mateřské školy

21.02.2020
Malé Hradisko získalo zdarma pozemky v areálu mateřské školy
Prostějovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo do vlastnictví obce Malé Hradisko pozemky o celkové výměře 1 878 m2 a v účetní hodnotě téměř 430 tisíc korun.
Pozemky se nachází pod stavbou mateřské školy, která je ve vlastnictví obce, a v jejím oploceném areálu. Dva z pozemků jsou veřejně přístupnými komunikacemi s částečně zpevněným štěrkovým povrchem, které zajišťují přístup k této mateřské škole.