Sobota, 29. února 2020

Právní zástupci ÚZSVM ušetřili státu 35 milionů v kauze bývalé šéfky ERÚ

13.08.2019
Právním zástupcům Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařil další významný úspěch v rámci zastupování organizačních složek státu v soudních řízeních. Bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu se domáhala po Ministerstvu spravedlnosti odškodnění za její trestní stíhání ve výši 35 mil. Kč. ÚZSVM, který v tomto řízení Ministerstvo spravedlnosti zastupoval, se podařilo celou částku uhájit, neboť Obvodní soud pro Prahu 2 žalobou vznesený nárok zamítl.
Žalobkyně byla v roce 2016 spolu s dalšími dvěma osobami rozsudkem Krajského soudu v Brně odsouzena za podvody v souvislosti se solárními elektrárnami, u nichž byly vystaveny neoprávněné licence na základě nepravdivých revizních zpráv. V důsledku daných podvodů měli provozovatelé těchto elektráren právo na zvýhodněnou výkupní cenu za solární elektřinu dodanou do sítě. Vrchní soud v Olomouci následně výrok o vině potvrdil pouze u dalších osob a žalobkyni zprostil obžaloby. Na základě tohoto zproštění se žalobkyně domáhala odškodnění za trestní stíhání, které bylo vedeno vůči její osobě, a požadovala náhradu vzniklé újmy ve výši 35 mil. Kč.
 
V březnu 2019 však Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí obou soudů a Krajský soud v Brně proto musí ve věci znovu rozhodnout. Díky práci právních zástupců ÚZSVM byla žaloba na náhradu újmy za trestní stíhání zamítnuta, a to zejména z toho důvodu, že není dosud jisté, zda trestní stíhání vedené vůči její osobě nebylo vedeno důvodně. Jde o další z úspěchů právníků ÚZSVM, kteří dlouhodobě úspěšně hájí zájmy České republiky v soudních řízeních vedených proti jejím organizačním složkám.
 
Proti rozhodnutí je sice možné podat odvolání, avšak s ohledem na předchozí neúspěšnou snahu žalobkyně o přerušení řízení do doby skončení trestního řízení, která byla vedena zejména vědomím toho, že žaloba je předčasná, lze očekávat, že svého práva na podání odvolání nevyužije.