Úterý, 31. března 2020

Převod areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti na ÚZSVM

10.04.2017
Převod areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti na ÚZSVM
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Uherském Hradišti převzalo začátkem března od místního Okresního soudu areál bývalé věznice.
Převod a zápis objektu bývalé věznice se souvisejícími pozemky do správy ÚZSVM byl uskutečněn v návaznosti na Memorandum, které v září 2016 uzavřelo Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo spravedlnosti, Okresní soud v Uherském Hradišti, ÚZSVM, Město Uherské Hradiště a Zlínský kraj. O memorandu informoval také ÚZSVM na svých webových stránkách.
V souladu s postupem stanoveným Memorandem v současné době probíhají jednání
a ÚZSVM čeká na uzavření a předložení dohody mezi Ministerstvem kultury, městem Uherské Hradiště, Zlínským krajem a Okresním soudem v Uherském Hradišti o vymezení rozsahu prostor, v nichž má být vybudováno tzv. Muzeum totality. Následně má ÚZSVM zajistit zpracování studie využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti. Nosným záměrem bude vybudování „Muzea totality“ a posouzení možnosti využití zbývajících částí areálu bývalé věznice pro umístění státních institucí v Uherském Hradišti.
Věříme, že převodem na ÚZSVM byl učiněn další krok ve snaze o důstojné využití věznice, zastavení jejího chátrání a k následnému zpřístupnění veřejnosti.