Čtvrtek, 9. dubna 2020

Ústecký kraj získal v závěru roku 2019 zdarma pozemky v hodnotě téměř 770 tisíc korun

21.02.2020
Ústecký kraj získal v závěru roku 2019 zdarma pozemky v hodnotě téměř 770 tisíc korun
Ústecký kraj získal v závěru roku 2019 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových svého majetku nejen komunikace, ale také pozemek v areálu Domova sociální péče Skalice.
Pozemek o výměře 52 m2, na němž se nachází komunikace III. třídy, převedl Ústeckému kraji ÚZSVM v Chomutově. Dále kraj získal čtyři pozemky pod komunikacemi II. třídy v Petrovicích u Chabařovic. Pozemky leží v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a původně byly zapsány v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky. Po prošetření nabývacích titulů pak došlo k převodu pozemků na ÚZSVM.

Další tři pozemky o celkové rozloze 550 m2 pod silnicemi ležící v Žatci a Pátku u Loun získal kraj od ÚZSVM v Lounech. Tyto pozemky převzal ÚZSVM od Ředitelství silnic a dálnic Ministerstva zemědělství.
Posledních pět pozemků převedlo do majetku kraje litoměřické pracoviště ÚZSVM. Čtyři pozemky o celkové rozloze 1 770 m2 leží v Litoměřicích pod silnicí III. třídy. Všechny se současně nacházejí v Chráněné krajinné oblasti České středohoří. I v tomto případě se jednalo o pozemky s neznámým vlastníkem. Po prošetření se jejich vlastníkem stal stát zastoupený ÚZSVM.
Poslední převedený pozemek v okrese Litoměřice o výměře 2 302 m2 ležící ve Skalici u Žitenic je součástí oploceného areálu Domova sociální péče Skalice. Slouží jako hřiště pro herní a volnočasové aktivity klientů domova. Zřizovatelem Domova sociální péče Skalice je právě Ústecký kraj, který prostřednictvím své příspěvkové organizace DSP Litoměřice vybudoval na své náklady všechna sportovní a herní zařízení včetně oplocení pozemku, a který se také na své náklady stará o sekání trávy a údržbu vzrostlé zeleně rostoucí na tomto pozemku.
Ústecký kraj těmito převody získal v závěru roku 2019 do svého portfolia bezúplatně další nemovitosti, tentokrát pozemky o celkové rozloze 5 278 m2 a v účetní hodnotě 767 489 Kč.