Sobota, 28. března 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl rozlehlý pozemek městu Seč

19.11.2018
ÚZSVM bezúplatně převedl rozlehlý pozemek městu Seč
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích bezúplatně převedlo pozemek o rozloze 2 306 m2 a v účetní hodnotě 84 180 korun městu Seč. Na pozemkové parcele se nachází veřejně přístupná účelová komunikace využívaná širokou veřejností. Jedná se o majetek po Fondu dětí a mládeže.