Neděle, 22. září 2019

ÚZSVM převzal bývalý objekt pohraniční stráže

15.11.2017
ÚZSVM převzal bývalý objekt pohraniční stráže
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Domažlicích převzal dne 20. 10. 2017 na základě § 19b zákona o majetku státu od Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje bývalou rotu Pohraniční stráže Diana Rozvadov.
Pohraniční roty byly tzv. „jednotky prvního sledu“, které byly od 50. let budovány podél hranice se Spolkovou republikou Německo a Rakouskem. Jejich stanoviště byla umístěna do středu úseků střežení, mimo osídlené obce a nedaleko od státních hranic tak, aby budovy rot nebylo možné pozorovat ze sousedního území. Budova pohraniční roty sloužila jako velitelství roty a plnila rovněž funkci zázemí pro pohraničníky, kteří se tu stravovali, spali, prováděli výcvik a odpočívali.
 
Jedná se celkem o osm staveb se součástmi a příslušenstvím v celkové pořizovací hodnotě ve výši 15 607 132 Kč a rozlohou 1 748 m². Objekty byly zkolaudovány v roce 1977. Areál tvořily ubytovací objekt, hospodářská budova, garáže, rodinný dům, komunikace, parovod, úpravna vody, muniční sklad, sklad pohonných hmot a vaziv, psinec, studny atd.
 
Od roku 1993 nejsou objekty užívány, což se odrazilo na jejich stavebně technickém stavu.