Středa, 27. května 2020

ÚZSVM převzal majetek bývalého panského sídla v Brandýse nad Orlicí

18.10.2017
ÚZSVM převzal majetek bývalého panského sídla v Brandýse nad Orlicí
Areál zahrnující zejména budovu a pozemky o výměře 8 709 m² převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) od Výchovného ústavu Brandýs nad Orlicí na základě zákona o majetku státu.
Budova svým vzhledem připomínající zámeček byla vystavěna na pokyn Františka Norberta Trautmannsdorfa na zbytcích bývalého panského domu v letech 1781 až 1783. Trautmannsdorfská éra na zámku skončila roku 1806, kdy Ferdinand Trautmannsdorf prodal Brandýs pruskému šlechtici Arnoštu Mořicovi z Lynar. V roce 1817 koupil zámek bohatý pražský měšťan Karel Blažek a do roku 1820 jej přestavěl.
 
Rodina Blažků hospodařila v Brandýse a rozšiřovala zámecký areál o další stavby do roku 1869, kdy brandýský velkostatek čítající 21 vsí koupil Jiří Parish. Roku 1914 koupila sídlo bankéřská rodina Fischerů a nechala jej radikálně přestavět. (zdroj: Národní památkový ústav)
 
Československý stát nabyl předmětné nemovitosti konfiskací dle dekretu prezidenta republiky z roku 1945. V pozdějších letech budova sloužila jako internát střední průmyslové školy a následně jako sídlo Výchovného ústavu Brandýs nad Orlicí s kapacitou 25 až 30 lůžek.
 
Při povodních v roce 1997 bylo zaplaveno první nadzemní podlaží až do výšky jeden a půl metru. Od této události je bývalé panské sídlo prázdné a ve špatném technickém stavu. Budova je vedena jako nemovitá kulturní památka a je součástí seznamu ohrožených památek. V uvedené nemovitosti se dále nacházejí movité kulturní památky, jež jsou součástí stavby, a to např. čalounění stropu nebo zábradlí. Na sousedním pozemku se nachází menší park, který je tvořen vzrostlými památnými stromy ve stavu vyžadujícím specializovanou údržbu.