Úterý, 31. března 2020

ÚZSVM převzal na Rychnovsku pozemky s bunkry někdejšího pevnostního opevnění

22.12.2017
ÚZSVM převzal na Rychnovsku pozemky s bunkry někdejšího pevnostního opevnění
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Rychnově nad Kněžnou převzalo od Ministerstva obrany v katastrálním území Sedloňov pozemky včetně staveb v celkové hodnotě 1 075 730 Kč.
 
 
Součástí pozemků jsou lehká opevnění vzor 37 – lidově nazývány „řopíky“. Jde o železobetonové pevnůstky vybudované na sklonku 30. let minulého století, v době předválečného ohrožení Československé republiky. Slangovým označením „řopík“ byly bunkry pojmenovány v době výstavby celého ochranného systému ze zkratky  ŘOP – Ředitelství opevňovacích prací.
Obranné objekty byly projektovány jako miniaturizace těžkého pěchotního srubu. Zbraně byly osazeny v lafetách v ocelolitinových střílnách. Vstup byl opatřen mříží a jedněmi pancéřovými dveřmi.
Projekčním řešením šlo o unikátní stavby. V zalomeném meziprostoru byl vstup chráněn vchodovou střílnou. Ruční ventilátor zajišťoval dodávku čerstvého vzduchu a chránil osádku opevnění v počtu 3 až 7 mužů před zplodinami vzniklými při střelbě. Ze strany nepřítele byla navíc pevnůstka opatřena kamennou rovnaninou a zemními úpravami tak, aby se maskování a odolnost objektu ještě znásobily. V době svého vzniku se „řopíky“ staly i unikátními stavebními objekty: Při výstavbě se poprvé ve světě užila technologie vysoce pevného litého železobetonu. Autorem chráněného patentu byl československý inženýr prof. Stanislav Bechyně.  
Pro Ministerstvo obrany se tento majetek stal k plnění jeho úkolů nepotřebným. ÚZSVM nyní přednostně nabídne nemovitosti organizačním složkám státu a státním organizacím. V případě jejich nezájmu budou „řopíky“ aktuálně oceněny a formou výběrového řízení nabídnuty zájemcům z řad široké veřejnosti. Poptávku po těchto nemovitostech eviduje ÚZSVM už nyní, například od spolků vojenské historie i dalších zájemců.