Čtvrtek, 9. dubna 2020

ÚZSVM přispěl k zahájení výstavby prodloužení dálnice D4 v úseku Milín - Lety

18.02.2020
ÚZSVM přispěl k zahájení výstavby prodloužení dálnice D4 v úseku Milín - Lety
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Příbrami převedl na Ředitelství silnic a dálnic České republiky pozemky a spoluvlastnický podíl k pozemku, jež jsou potřebné pro vybudování a prodloužení dálnice D4 v úseku Milín – Lety.
Jednalo se o dva pozemky o výměře 823 m2 a spoluvlastnický podíl k pozemku o výměře 411 m2 mezi obcemi Zbenice a Zalužany.  Stavba dálnice D4 vychází z potřeby zajištění kvalitního a rychlejšího dopravního spojení mezi Prahou a Jihočeským krajem. Stavbou dálnice dojde k odlehčení dopravy na místních komunikacích a snížení rizika vzniku kolizních situací - na stávajících komunikacích dochází pravidelně k dopravním nehodám. Vzájemnou spoluprací mezi ÚZSVM a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se podařilo vyřešit další majetkoprávní vztahy pozemků potřebných pro vybudování významné dopravní tepny.