Čtvrtek, 9. dubna 2020

ÚZSVM ušetří za umístění státních zaměstnanců v Plzni téměř tři miliony korun

20.02.2020
ÚZSVM ušetří za umístění státních zaměstnanců v Plzni téměř tři miliony korun
Regionální dislokační komise v Plzni v roce 2019 projednala a vydala celkem 63 rozhodnutí o změnách dislokace týkajících se administrativních budov. Celkem bylo předloženo 21 dislokačních záměrů ve výši 8 milionů korun, z toho se uskutečnilo 11 záměrů, které přinesly úsporu do státního rozpočtu ve výši 2 957 000 korun.
Nejvýznamnější dislokační akcí ÚZSVM v Plzni bylo přemístění zaměstnanců Ministerstva životního prostředí a Českého báňského úřadu z budovy v ulici Hřímalého, která bude po dobu tří let rekonstruována, do nově převzaté státní budovy v ulici 17. listopadu. Tím došlo k eliminaci potenciálního nájemného a zároveň k efektivnějšímu využití budovy ÚZSVM. Celková úspora za tři roky bude činit přibližně 2 651 000 korun.