Čtvrtek, 9. dubna 2020

ÚZSVM v Domažlicích vyřešil další pozemek s nejasným vlastníkem

18.02.2020
ÚZSVM v Domažlicích vyřešil další pozemek s nejasným vlastníkem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Domažlicích vyřešil další pozemek s nedostatečně identifikovaným vlastníkem. Na základě dodatečného projednání dědictví po zemřelé osobě byl zapsán ideální podíl ½ převážně zemědělských pozemků z celkové výměry 9 583 m2 na stát zastoupený ÚZSVM.
Původně se jednalo o majetek, který v roce 1940 získal na základě odevzdací listiny Okresního soudu v Domažlicích po zemřelé ženě v Domažlicích její synovec. Následně se synovec rozhodl, že polovinu tohoto pozemku předá své sestřenici, a uzavřel s ní smlouvu. Kupní cena byla vypořádána tím způsobem, že došlo k vyrovnání pohledávky, kterou měla proti svému bratranci nabyvatelka. Pohledávka zahrnovala příspěvek na výlohy spojené se stravováním, nemocí a pohřbem jejich zemřelé tety.

Synovcův podíl pozemku prošel od roku 1940 svým vlastnickým vývojem, ale podíl, který byl zapsán na jeho sestřenici, se dostal do seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků v evidenci katastru nemovitostí, a to kvůli chybějícímu rodnému číslu a datu narození.
 ÚZSVM v rámci šetření nedostatečně identifikovaných vlastníků dohledal původní dědický spis a zjistil, že žena zemřela v roce 1974 a neměla žádné dědice, a proto majetek získal československý stát.
Větší část zemědělských pozemků ÚZSVM následně převedl Státnímu pozemkového úřadu, pozemek o výměře 295 m2 byl následně prodán spoluvlastníkovi pozemku. 
Nemovitosti s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem – jedná se o nemovitosti, u kterých v katastru nemovitostí není dostatečně určitě uveden jejich vlastník. Zejména to jsou případy, kdy nemovitost vedená v katastru nemovitostí nemá zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví) a dále nemovitosti vlastníků, kteří v katastru nemovitostí uvedeni sice jsou, ale zápis neumožňuje jejich dostatečnou identifikaci.
Seznam tzv. nedostatečně identifikovatelných vlastníků zveřejňuje ÚZSVM na svých webových stránkách. Obsahuje údaje o téměř 190 tisících nemovitostech, z toho je 184 tisíc pozemků a 6 tisíc staveb. Další informace naleznete zde: https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/