Pondělí, 24. února 2020

ÚZSVM v Jindřichově Hradci úspěšně řeší majetek nedostatečně identifikovaných vlastníků

07.02.2020
ÚZSVM v Jindřichově Hradci úspěšně řeší majetek nedostatečně identifikovaných vlastníků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci zaslal od počátku roku 2019 příslušným soudům 19 návrhů na projednání dědictví rozsáhlého majetku po zesnulých nedostatečně identifikovaných majitelích. Jednalo se o 63 převážně zemědělských a lesních pozemků o celkové výměře 283 562 m2 a tři stavby v různých koutech jindřichohradeckého okresu.
Ve většině případů dědická řízení stále probíhají. Šetření nemovitostí bez jasného vlastníka bylo zahájeno na základě žádostí podaných od případných dědiců, jiných státních institucí
a obcí.
Dořešit se podařilo například vlastnictví strategicky významného pozemku uprostřed českovelenické kaštanové aleje, kterou město plánuje revitalizovat. Zčásti šlo také o majetek, který ÚZSVM prošetřil z vlastního podnětu. Staré archiválie odhalily, že šestnáct z devatenácti zesnulých vlastníků se narodilo v 19. století. Dva vlastníci se narodili těsně před první světovou válkou a nejmladší přišel na svět v meziválečném období. Ve spolupráci s katastrálním úřadem se podařilo kontaktovat i tři dnes žijící nedostatečně identifikované vlastníky. V katastru nemovitostí neměli tito vlastníci zapsán údaj o svém rodném čísle.
Vyřešen byl také složitý případ, kdy se nakonec potvrdilo vlastnictví státu. Jednalo se o obdělávanou ornou půdu o výměře téměř půl hektaru. Pracovníkům ÚZSVM se podařilo dohledat a katastrálnímu úřadu doložit doklady prokazující, že stát parcelu získal již v roce 1971. Kvůli opomenutí bývalé geodézie, nebyl tehdy převod pozemku do státního vlastnictví zaevidován. ÚZSVM pozemek předal Státnímu pozemkovému úřadu.