Čtvrtek, 9. dubna 2020

ÚZSVM ve Žďáře nad Sázavou zdarma převedl 78 pozemků na Kraj Vysočina, obce a města

14.02.2020
ÚZSVM ve Žďáře nad Sázavou zdarma převedl 78 pozemků na Kraj Vysočina, obce a města
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Žďáru nad Sázavou bezúplatně převedl v roce 2019 do majetku obcí a Kraje Vysočina celkem sedmdesát osm pozemků.
Kraj Vysočina takto získal celkem třicet devět pozemků ve čtrnácti katastrálních územích o celkové výměře 76 814 m2. Jednalo se o pozemky, které se nacházejí buď přímo pod krajskými silnicemi II. a III. třídy, nebo s nimi přímo sousedí a tvoří tzv. pomocný silniční pozemek. Téměř polovina z nich se nachází v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. 
 

Dalších třicet devět pozemků nacházejících se v jednadvaceti katastrálních územích o celkové výměře 23 905 m2 bylo převedeno do majetku dvaceti měst a obcí kraje. V případech převodů městům a obcím se jednalo převážně o převody pod místními komunikacemi a chodníky ve vlastnictví obcí nebo v jejich těsné blízkosti. Zbývající část byly pozemky tvořící veřejná prostranství obcí. Velké Meziříčí takto získalo například pozemek vedený v seznamu kulturních památek, který se nachází přímo v zámeckém parku, jehož součástí je studna. Obec Bobrůvka zase ​​​​​získala dva pozemky o celkové výměře 11 037 m2, na nich se nachází místní fotbalové hřiště.