Čtvrtek, 9. dubna 2020

ÚZSVM získal majetek za více než 3,5 milionu korun z odúmrti

17.02.2020
ÚZSVM získal majetek za více než 3,5 milionu korun z odúmrti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Brně získal na základě usnesení Městského soudu majetek v hodnotě 3 700 000 Kč po ženě, která zemřela bez dědiců.
Majetek zahrnuje bytovou jednotku o velikosti 2+1 v lukrativní části města Brna, osmdesát šest kusů různorodých šperků a hodinek, soubor obrazů a dalších movitých věcí umístěných v bytě. Dále jsou součástí aktiv finanční hotovost, vkladní knížky a bank​​​​ovní účet. 

ÚZSVM nabídne tento majetek ostatním organizačním složkám státu a státním organizacím. Finanční prostředky ve výši 362 909, 20 Kč budou převedeny do státního rozpočtu. V případě, že nebudou mít státní instituce o majetek zájem, bude prodán v elektronické aukci.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost Úřadu hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.