Pátek, 22. listopadu 2019

Zaměstnanci ÚZSVM našli v bytě staré fotografie pražské Invalidovny

14.11.2017
Zaměstnanci ÚZSVM našli v bytě staré fotografie pražské Invalidovny
Při vyklízení pronajatého bytu po staré paní, jejíž pozůstalost připadla státu, zaměstnanci píseckého pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) našli staré fotografie pražské Invalidovny. Fotografie dokládají dobu, kdy byl objekt užíván pro účely ubytování válečných vysloužilců a i k jiným účelům tehdejší armády.
Po zemřelé se dochoval i nabídkový list daru, kterým ještě za svého života darovala některé fotografie Vojenskému historickému ústavu Praha k obohacení jeho sbírek.
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převzal barokní objekt bývalé Invalidovny v pražském Karlíně od ministerstva obrany v roce 2015, poté co se z budovy odstěhoval Vojenský ústřední archiv. Převod se uskutečnil na základě usnesení vlády z června 2015.
 
Areál Invalidovny je kulturní památkou a zahrnuje zastavěnou plochu a nádvoří o výměře přes 12 tisíc m² a zahrady, které mají rozlohu téměř 10 tisíc m². Pražská Invalidovna byla postavena v letech 1731 až 1737 podle vzoru pařížské Invalidovny pro účely ubytování válečných invalidů. Fungovala téměř 200 let, než byl její provoz roku 1935 ukončen. Posléze byl areál využíván zejména Vojenským ústředním archivem. Areál je též velmi oblíbený mezi filmaři.
 
V současné době ji spravuje ÚZSVM. Objekt je dlouhodobě ve špatném technickém stavu, který dále zhoršila povodeň v srpnu roku 2002.
 
Odúmrť
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.