Pátek, 23. března 2018

Aktuality

ÚZSVM odevzdal do výkupny kovů odcizené měděné dráty, peníze putují do státního rozpočtu

22.03.2018
ÚZSVM odevzdal do výkupny kovů odcizené měděné dráty, peníze putují do státního rozpočtu
Čtyři kilogramy opálených měděných drátů, které byly zabaveny pachateli krádeže v areálu Logistického centra odpadu Technických služeb Vsetín, převzalo odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vsetíně. Kovový materiál byl odevzdán do výkupny druhotných surovin.

ÚZSVM v Písku odvedl do státní pokladny přes milion korun z pozůstalosti po zemřelém bez dědiců

22.03.2018
ÚZSVM v Písku odvedl do státní pokladny přes milion korun z pozůstalosti po zemřelém bez dědiců
Územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) České Budějovice odvedlo prostřednictvím píseckého referátu do státního rozpočtu více než milion korun z odúmrti.

Pozemek v areálu pískovny ve Valticích se prodal za 3,4 milionu korun

21.03.2018
Pozemek v areálu pískovny ve Valticích se prodal za 3,4 milionu korun
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Břeclavi prodalo ve výběrovém řízení pozemek ve Valticích za 3,4 milionu korun. Vyhlašovací cena činila 2 400 000 Kč a díky následné aukci byla cena navýšena o 1 000 000 Kč. Nejvyšší nabídka v listinné podobě činila 2 550 000 korun, následné aukce se účastnili dva zájemci a celkem padlo osm příhozů.

ÚZSVM zlikvidoval nosiče s pornografickými fotografiemi

21.03.2018
ÚZSVM zlikvidoval nosiče s pornografickými fotografiemi
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Břeclavi provedl likvidaci 15 ks CD nosičů a paměťovou kartu obsahující značné množství (řádově tisíce) obrazových souborů a videosouborů s dětskou pornografií, zobrazující obnažené dívky a chlapce zjevně mladší 18 let.

ÚZSVM převedl bezúplatně městu Břeclav pozemky na sídlišti Na Valtické

20.03.2018
ÚZSVM převedl bezúplatně městu Břeclav pozemky na sídlišti Na Valtické
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Břeclavi převedlo bezúplatně městu Břeclav dva pozemky a ideální podíl 13/22 na dalším pozemku, vše na sídlišti Na Valtické. Celková výměra pozemků je 35 802 m².

Město Desná získalo od ÚZSVM přes 7 tisíc m2 pozemků

20.03.2018
Město Desná získalo od ÚZSVM přes 7 tisíc m2 pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)v Ústí nad Labem bezúplatně převedl městu Desná více než 7 tisíc m2 pozemků.

Třináct koní z Jankova ustájených v jižních Čechách má nového majitele

19.03.2018
Třináct koní z Jankova ustájených v jižních Čechách má nového majitele
Koncem loňského roku přitáhla pozornost veřejnosti zpráva, že na UZSVM bylo převedeno, na základě rozhodnutí příslušných orgánů, 87 koní zabavených kvůli týrání, kteří byli ustájeni u chovatelů, mimo jiné, také v jižních Čechách, a tedy také v působnosti pracoviště ÚZSVM v Táboře.

Bývalá administrativní budova na okraji České Lípy našla kupce za 1 170 000 korun

19.03.2018
Bývalá administrativní budova na okraji České Lípy našla kupce za 1 170 000 korun
Českolipské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo ve výběrovém řízení zastavěný pozemek o rozloze 201 m², jehož součástí je stavba občanské vybavenosti. Nemovitosti se nachází v okrajové části České Lípy, v katastrálním území Stará Lípa.

ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu pozemky na Novojičínsku

19.03.2018
ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu pozemky na Novojičínsku
Zaměstnanci ÚZSVM v Novém Jičíně převedli Státnímu pozemkovému úřadu za poslední období celkem 9 pozemků, resp. jejich podílů, v 6 katastrálních územích okresu Nový Jičín o celkové výměře cca 3,3 hektaru v celkové účetní hodnotě bezmála 300 tisíc Kč. Jednalo se o ornou půdu, trvalý travní porost a zahradu. Státní pozemkový úřad využije pozemky pro vytvoření rezervy státní půdy a pro pozemkové úpravy.

ÚZSVM představuje Studii možných řešení Informačního systému majetku státu po roce 2019

16.03.2018
ÚZSVM představuje Studii možných řešení Informačního systému majetku státu po roce 2019
Informační systém majetku státu (ISMS) Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl spuštěn v roce 2006 za tehdejšího vedení ÚZSVM. ÚZSVM je od té doby smluvně i technicky závislý na jednom dodavateli. Výdaje na pořízení a provoz ISMS považuje současné vedení ÚZSVM za neadekvátní.

ÚZSVM získal pozemky po desítky let zesnulém muži

16.03.2018
ÚZSVM získal pozemky po desítky let zesnulém muži
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci připadly jako odúmrť dvě parcely poblíž kostela Nejsvětější Trojice v osadě Klášter u Nové Bystřice. Pozemky o celkové výměře 911 m2 byly zapsány na nedostatečně identifikovaného vlastníka, který zemřel bez dědiců již v roce 1960. Parcely budou v letošním roce nabídnuty ve výběrovém řízení.

Chalupa u hradu Pecka našla svého nového majitele

16.03.2018
Chalupa u hradu Pecka našla svého nového majitele
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jičíně prodalo ve druhém kole výběrového řízení domek s pozemky u hradu Pecka. Minimální vyhlašovaná kupní cena za tento nemovitý majetek byla stanovena na 550 000 Kč, zájemce nabídl 615 000 Kč.

ÚZSVM prodal byt ve Verneřicích za 202 202 korun

15.03.2018
ÚZSVM prodal byt ve Verneřicích za 202 202 korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem získal prodejem bytu ve Verneřicích do státního rozpočtu více než 200 tisíc korun.

Kříženec německého ovčáka Fido našel nový domov

15.03.2018
Kříženec německého ovčáka Fido našel nový domov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách získal z dědictví mimo jiné psa Fida, sedmiletého křížence německého ovčáka. Nyní má nový domov.

Pracoviště ÚZSVM v Litoměřicích převedlo obci Velemín pozemky pod cyklostezkou

14.03.2018
Pracoviště ÚZSVM v Litoměřicích převedlo obci Velemín pozemky pod cyklostezkou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Litoměřicích bezúplatně převedl obci Velemín tři pozemky pod cyklostezkou o rozloze 215 m2. Pozemky se zároveň nachází ve IV. Chráněné krajinné oblasti České středohoří.

ÚZSVM v Jihlavě převzal peníze a lékařské dokumenty propadlé překupníkům léků

14.03.2018
ÚZSVM v Jihlavě převzal peníze a lékařské dokumenty propadlé překupníkům léků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jihlavě převzal finanční prostředky ve výši 1 134 900 Kč propadlé z trestné činnosti obchodníků s návykovými látkami.

ÚZSVM ve spolupráci s hasiči zajistil pokácení nebezpečného jasanu u rodinných domů v Kopřivnici

13.03.2018
ÚZSVM ve spolupráci s hasiči zajistil pokácení nebezpečného jasanu u rodinných domů v Kopřivnici
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) využilo na základě Memoranda o spolupráci uzavřeného mezi ÚZSVM a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR už opakovaně pomoci hasičů při odstranění nebezpečných stromů. Naposledy, těsně před příchodem jara, požádal úřad hasiče o pokácení vzrostlého jasanu ztepilého v těsné blízkosti zástavby rodinných domů v Kopřivnici-Lubině.

ÚZSVM zajišťuje úspěšně provoz a využití rozsáhlého areálu převzatého od SSHR

13.03.2018
ÚZSVM zajišťuje úspěšně provoz a využití rozsáhlého areálu převzatého od SSHR
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Rychnově nad Kněžnou zajišťuje chod a využití areálu v katastru města Rokytnice v Orlických horách, který převzal v polovině roku 2016. Původně areál sloužil jako sklad Správy státních hmotných rezerv.

ÚZSVM převzal budovy v Šumperku od Úřadu práce

13.03.2018
ÚZSVM převzal budovy v Šumperku od Úřadu práce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Šumperku převzal dvě administrativní budovy i s přilehlými pozemky a garáž v Šumperku. Jedná se o objekty na ulici Starobranská a na ulici Lidická, které dříve využíval Úřad práce jako administrativní budovy.

ÚZSVM se podařilo prodat pozemky na Teplicku, původně zapsané na NIV

12.03.2018
ÚZSVM se podařilo prodat pozemky na Teplicku, původně zapsané na NIV
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Teplicích se podařilo prodat pozemky, o které nebyl dlouho zájem. Ve výběrovém řízení s následnou aukcí byly nabízeny dva pozemky o celkové rozloze 10 306 m2 ležící v katastrálním území Teplice-Řetenice.