Pondělí, 19. srpna 2019

Aktuality

Obce v severních Čechách získaly do svého vlastnictví nové pozemky

19.08.2019
Obce v severních Čechách získaly do svého vlastnictví nové pozemky
Obce ležící v okresech Teplice a Litoměřice získaly od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně do svého vlastnictví pozemky pod komunikacemi.

V elektronické aukci na šlapací šicí stroj bylo tentokrát našlápnuto

16.08.2019
V elektronické aukci na šlapací šicí stroj bylo tentokrát našlápnuto
V elektronické aukci se podařilo prodat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni za více než trojnásobek šlapací stroj Singer – známý pod vžitým názvem „singrovka“.

Prodej bytu v Kolíně vynesl 1,25 milionu korun

16.08.2019
Prodej bytu v Kolíně vynesl 1,25 milionu korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně na základě usnesení Okresního soudu nabyl dědictví po zemřelém, jako tzv. odúmrť a to nemovitý a movitý majetek, který se podařilo úspěšně prodat.

Jihomoravský kraj uznal vlastnické právo státu u dvou pozemků v Hodoníně

16.08.2019
Jihomoravský kraj uznal vlastnické právo státu u dvou pozemků v Hodoníně
Na základě iniciativy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hodoníně bylo zjištěno, že u dvou pozemků v areálu střední školy v hodonínské ulici Legionářů nebyly v minulosti naplněny podmínky pro zákonný přechod z majetku České republiky do vlastnictví Jihomoravského kraje.

Náchodské pracoviště ÚZSVM převedlo obci tři pozemky ve Velichovkách

16.08.2019
Náchodské pracoviště ÚZSVM převedlo obci tři pozemky ve Velichovkách
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě převedl bezúplatně tři pozemky v obci Velichovky do vlastnictví této obce. Dva pozemky jsou částečně zastavěny budovami mateřské školy, které jsou ve vlastnictví obce, a na třetím je zahrada. Pozemky mají celkovou výměru 751 m2

Dodatečně objevený poklad připadl státu

15.08.2019
Dodatečně objevený poklad připadl státu
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně připadl majetek po zemřelém bez dědiců. Po ukončení projednání dědictví vyšel však najevo ještě další majetek, o kterém neměli v ústavu pro psychicky nemocné, kde muž zemřel, žádné záznamy.

ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou připadl opuštěný majetek

15.08.2019
ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou připadl opuštěný majetek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Rychnově nad Kněžnou převzal spoluvlastnické podíly na pozemcích v katastrálním území Kostelec nad Orlicí, které připadly státu, jelikož se jednalo o opuštěný majetek.

ÚZSVM vyřešil komplikovaný případ nedostatečně identifikovaných vlastníků

15.08.2019
ÚZSVM vyřešil komplikovaný případ nedostatečně identifikovaných vlastníků
V rámci řešení případu tzv. nedostatečně identifikovaného vlastníka pátralo českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových po osobních datech podílových vlastníků zemědělských pozemků v katastrálním území Bzí u Dolního Bukovska a Modrá Hůrka.

ÚZSVM utržil za pozemek téměř trojnásobek násobek minimální kupní ceny

15.08.2019
ÚZSVM utržil za pozemek téměř trojnásobek násobek minimální kupní ceny
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Chomutově získalo prodejem pozemku o 160 % více do státního rozpočtu.

ÚZSVM v Opavě prodal pozemek v památkové zóně za 935 tisíc korun

14.08.2019
ÚZSVM v Opavě prodal pozemek v památkové zóně za 935 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Opavě prodal přímým prodeje pozemek v památkové zóně v Opavě vlastníkům stavby, která na pozemku stojí. Pozemek byl prodán za 935 tisíc korun.

ÚZSVM v Ostravě prodal kola zabraná z trestné činnosti

14.08.2019
ÚZSVM v Ostravě prodal kola zabraná z trestné činnosti
Okresní soud v Karviné odsoudil dealera drog pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě rozprodal dealerův majetek, který jako součást trestu propadl státu.

Jihočeský kraj převzal od ÚZSVM pozemky pod silnicemi na Strakonicku

14.08.2019
Jihočeský kraj převzal od ÚZSVM pozemky pod silnicemi na Strakonicku
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Strakonicích se zaměřilo na prověření a následný převod pozemků pod tělesy silnic III. tříd ve vlastnictví Jihočeského kraje.

Státu připadlo sportovní auto Porsche Boxster

14.08.2019
Státu připadlo sportovní auto Porsche Boxster
Počátkem letošního roku uplynula roční lhůta vyhlášená usnesením Okresního soudu v Českých Budějovicích, ve které bylo možno se přihlásit o vydání tří osobních automobilů vedených v soudní úschově. Vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil, připadly vozy státu.

Právní zástupci ÚZSVM ušetřili státu 35 milionů v kauze bývalé šéfky ERÚ

13.08.2019
Právním zástupcům Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařil další významný úspěch v rámci zastupování organizačních složek státu v soudních řízeních. Bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu se domáhala po Ministerstvu spravedlnosti odškodnění za její trestní stíhání ve výši 35 mil. Kč. ÚZSVM, který v tomto řízení Ministerstvo spravedlnosti zastupoval, se podařilo celou částku uhájit, neboť Obvodní soud pro Prahu 2 žalobou vznesený nárok zamítl.

Rychnovskému pracovišti ÚZSVM se podařilo úspěšně prodat další řopík v Sedloňově

13.08.2019
Rychnovskému pracovišti ÚZSVM se podařilo úspěšně prodat další řopík v Sedloňově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Rychnově nad Kněžnou prodal v elektronické aukci již druhý pevnostní objekt stálého lehkého opevnění (tzv. řopík) spolu s pozemky v obci Sedloňov. Kupní cena tentokrát dosáhla celkové částky 122 000 Kč.

Ve Strakonicích proběhla likvidace více jak sta majetkových položek z trestné činnosti

13.08.2019
Ve Strakonicích proběhla likvidace více jak sta majetkových položek z trestné činnosti
Policie ČR předala Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Strakonicích celkem 150 předmětů, získaných krádežemi do motorových osobních vozidel v Jihočeském, Západočeském a Středočeském kraje v průběhu roku 2015.

ÚZSVM v Benešově vyřešil pozemek zapsaný v katastru na neexistujícího vlastníka

13.08.2019
ÚZSVM v Benešově vyřešil pozemek zapsaný v katastru na neexistujícího vlastníka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově podal katastrálnímu úřadu návrh k provedení přepisu vlastníka pozemku, kterým doposud byl Okresní průmyslový podnik Benešov, státní podnik v likvidaci, zaniklý v roce 2001. Jednalo se o pozemek s výměrou 103 m2.

ÚZSVM našel nový domov pro tři labradorské retrívry

13.08.2019
ÚZSVM našel nový domov pro tři labradorské retrívry
Brněnské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových našlo nový domov pro tři psy plemene labradorský retrívr, kteří bez průkazu původu připadli státu na základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu v řízení na ochranu zvířat proti týrání.

ÚZSVM nepravomocně uspěl v soudním řízení o odškodnění Igora Ševcova

12.08.2019
Zatím nepravomocného úspěchu dosáhli právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze. Obvodní soud pro Prahu 2 zamítl žalobu Igora Ševcova, kterou se domáhal po státu odškodnění za to, že vůči němu byla vedena trestní řízení pro podezření ze spáchání teroristického útoku na dům bývalého ministra zahraničí Martina Stropnického a dále pro účast na poškození zdi věznice Ruzyň nasprejovanými anarchistickými nápisy.

ÚZSVM vyřešil vlastnictví chalupy dávno zemřelého kováře a jeho ženy

12.08.2019
ÚZSVM vyřešil vlastnictví chalupy dávno zemřelého kováře a jeho ženy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci vyřešil vlastnictví chalupy, která byla zapsaná na nedostatečně identifikovaného vlastníka.