Neděle, 19. listopadu 2017

Aktuality

ÚZSVM v Olomouci dohledal nedostatečně identifikovaného vlastníka

16.11.2017
ÚZSVM v Olomouci dohledal nedostatečně identifikovaného vlastníka
Státní meliorační správa, adresa neznámá. Takto byl v katastru nemovitostí uveden vlastník pozemkové parcely o výměře 16 m², vedené jako koryto vodního toku v katastrálním území Břevenec, obec Šumvald.

ÚZSVM v Trutnově nechalo vybudovat bezbariérový vchod do objektu svého sídla

16.11.2017
ÚZSVM v Trutnově nechalo vybudovat bezbariérový vchod do objektu svého sídla
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Trutnově nechalo vybudovat do administrativní budovy svého sídla bezbariérový vchod. V budově sídlí 32 státních a nestátních subjektů, např. Úřad práce ČR, Státní pozemkový úřad, Okresní státní zastupitelství v Trutnově, Státní oblastní archiv v Zámrsku, Česká školní inspekce, Probační a mediační služba, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Český statistický úřad nebo Státní zemědělský intervenční fond.

Zaměstnanci ÚZSVM se vydali na úklid

15.11.2017
Zaměstnanci ÚZSVM se vydali na úklid
Letošní léto bylo převážně horké a suché, avšak s deštěm rostl i travní porost, který má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve své správě.

ÚZSVM převzal bývalý objekt pohraniční stráže

15.11.2017
ÚZSVM převzal bývalý objekt pohraniční stráže
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Domažlicích převzal dne 20. 10. 2017 na základě § 19b zákona o majetku státu od Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje bývalou rotu Pohraniční stráže Diana Rozvadov.

Rekreační středisko po Okresním úřadě v Prostějově bude využito pro potřeby Policie ČR

14.11.2017
Rekreační středisko po Okresním úřadě v Prostějově bude využito pro potřeby Policie ČR
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Prostějově bezúplatně převedl Krajskému ředitelství policie Olomouckého kraje oplocený rekreační areál, sestávající z bývalého školicího střediska s ubytováním, chatek a vedlejších staveb, který se nachází v lokalitě Plumlovské přehrady nad pláží U Vrbiček.

Zaměstnanci ÚZSVM našli v bytě staré fotografie pražské Invalidovny

14.11.2017
Zaměstnanci ÚZSVM našli v bytě staré fotografie pražské Invalidovny
Při vyklízení pronajatého bytu po staré paní, jejíž pozůstalost připadla státu, zaměstnanci píseckého pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) našli staré fotografie pražské Invalidovny. Fotografie dokládají dobu, kdy byl objekt užíván pro účely ubytování válečných vysloužilců a i k jiným účelům tehdejší armády.

ÚZSVM prodal dřevní hmotu vytěženou na pozemku ve vlastnictví státu

13.11.2017
ÚZSVM prodal dřevní hmotu vytěženou na pozemku ve vlastnictví státu
Dle oznámení Policie ČR došlo na jednom z pozemků ÚZSVM k vytěžení dřevní hmoty v objemu cca 600 m3. Dřevní hmota byla Policií ČR předána ÚZSVM v Pelhřimově, který ji následně prodal za téměř milion korun.

Městys Ročov získal od ÚZSVM bezúplatně tři pozemky

13.11.2017
Městys Ročov získal od ÚZSVM bezúplatně tři pozemky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Lounech převedl do vlastnictví městyse Ročov bezúplatně tři pozemky ležící v katastrálním území Dolní Ročov. Dva pozemky jsou zařazeny do kategorie místních komunikací III. třídy a jeden pozemek do kategorie IV. třídy. Jedná se o pozemky situované v okrajové, zastavěné části obce Dolní Ročov, v blízkosti kláštera.

ÚZSVM prodal Lamborghini za téměř dva miliony korun

10.11.2017
ÚZSVM  prodal Lamborghini za téměř dva miliony korun
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze byl pověřen správou automobilu zajištěného v trestním řízení, a to osobního vozidla tov. značka Lamborghini Gallardo Spyder, rok výroby 2007, datum první registrace vozidla v ČR 17. 3. 2010, obsah motoru 4961ccm, výkon kW 382/8000, poslední stav tachometru 36 571 km. Vozidlo bylo na základě rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení nabízeno k odkoupení ve výběrovém řízení. Vozidlo bylo prodáno za 1 930 000 korun.

Prodej bývalého hotelu v Sušici vynesl 2,3 miliony korun

10.11.2017
Prodej bývalého hotelu v Sušici vynesl 2,3 miliony korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Klatovech prodal ve výběrovém řízení nemovitý majetek v klidné části města Sušice, v lokalitě zvané Luh. Jednalo se o prodej ideálních spoluvlastnických podílů deseti pozemků, včetně stavby bývalého hotelu Otava. Budovu ve velmi zchátralém a havarijním stavebně-technickém stavu získal ÚZSVM jako odúmrť.

ÚZSVM předal předměty s kulturní hodnotou Vojenskému historickému ústavu v Praze

10.11.2017
ÚZSVM předal předměty s kulturní hodnotou Vojenskému historickému ústavu v Praze
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře předal Vojenskému historickému ústavu movité věci kulturní hodnoty oceněné soudním znalcem celkovou částkou 11 620 korun, které připadly státu v pozůstalostním řízení po zemřelém z Tábora jako odúmrť.

ÚZSVM získal lukrativní pozemky v Novém Jičíně

09.11.2017
ÚZSVM získal lukrativní pozemky v Novém Jičíně
Novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo ve městě Nový Jičín od Státní veterinární správy, Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, dva lukrativní pozemky o celkové výměře přibližně 750 m² a v účetní hodnotě téměř 190 tisíc korun.

Masarykův slovník obohatil knihovnu NPÚ, klavír využijí děti z výchovného ústavu

09.11.2017
Masarykův slovník obohatil knihovnu NPÚ, klavír využijí děti z výchovného ústavu
Jindřichohradecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo Výchovnému ústavu v Kostomlatech pod Milešovkou téměř 80 let starý klavír, křídlo zn. Förster z roku 1944, a noty pro klavír v celkové hodnotě přes 55 tisíc korun. Majetek získal stát z tzv. „odúmrti“ po významném hudebníkovi, který byl zároveň jednatelem akciové společnosti ŽOS České Velenice. Ze stejného dědictví byl bezúplatně převeden také Masarykův slovník naučný, který byl zařazen do fondu knihovny Národního památkového ústavu v Praze.

ÚZSVM převzal budovu celníků i se zamčeným trezorem

08.11.2017
ÚZSVM převzal budovu celníků i se zamčeným trezorem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Písku získal budovu bývalé celnice, včetně zamčeného trezoru bez klíčů. V rámci přípravy majetku k prodeji zajistili zaměstnanci ÚZSVM jeho otevření.

ÚZSVM předal Policii ČR Mercedes

08.11.2017
ÚZSVM předal Policii ČR Mercedes
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Teplicích předal Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje automobil značky Mercedes Benz C320 CDI, šedé barvy.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemek do vlastnictví statutárního města Opava

07.11.2017
ÚZSVM bezúplatně převedl pozemek do vlastnictví statutárního města Opava
Předmětem převodu z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na město Opava byl pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Opava-Předměstí. Převod byl v souladu se zákonem převeden z důvodu veřejného zájmu bezúplatně.

ÚZSVM v Liberci zlikvidoval kolekci odznaků s nacistickými symboly

07.11.2017
ÚZSVM v Liberci zlikvidoval kolekci odznaků s nacistickými symboly
Zaměstnanci odloučeného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Liberec zlikvidovali 26 odznaků se zakázanými nacistickými symboly, které byly zabaveny při trestné činnosti.

ÚZSVM předal Národnímu muzeu rozsáhlou sbírku nerostů

06.11.2017
ÚZSVM předal Národnímu muzeu rozsáhlou sbírku nerostů
Rozsáhlou kolekci nerostů předalo odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Chomutov do sbírek přírodovědecké expozice Národního muzea.

Díky ÚZSVM v Liberci je jezevčík Lojzík spokojen v novém domově

06.11.2017
Díky ÚZSVM v Liberci je jezevčík Lojzík spokojen v novém domově
Do péče pracovníků odloučeného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Liberec se před časem dostal hrubosrstý jezevčík Lojzík. Původnímu majiteli byl odebrán rozhodnutím Městského úřadu ve Frýdlantu podle zákona na ochranu zvířat proti týrání.

ÚZSVM v České Lípě zajistil třem poníkům nový domov

03.11.2017
ÚZSVM v České Lípě zajistil třem poníkům nový domov
Zaměstnancům odloučeného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Česká Lípa se podařilo najít domov pro tři shetlandské poníky.