Čtvrtek, 9. dubna 2020

Aktuality

ÚZSVM úspěšně dohledal vlastníka lesního pozemku

06.03.2020
Pracovníkům Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Benešově dohledal vlastníka lesního pozemku, zapsaného v katastru nemovitostí pro katastrální území Radič na ženu, neznámé adresy.

ÚZSVM získal dva pozemky a vyřešil nedostatečně identifikovaného vlastníka

06.03.2020
ÚZSVM získal dva pozemky a vyřešil nedostatečně identifikovaného vlastníka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci získal z odúmrti dva pozemky s pozůstatky domu o celkové výměře 214 m2 v osadě Maříž u česko-rakouských hranic. Nemovitosti byly za minulého režimu součástí tzv. zakázaného pásma.

ÚZSVM v Jindřichově Hradci získal pomocí elektronického aukčního systému 1,5 mil. Kč

06.03.2020
ÚZSVM v Jindřichově Hradci získal pomocí elektronického aukčního systému 1,5 mil. Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci získal z prodeje movitých věcí bývalého provozu dřevozpracujícího závodu v Kardašově Řečici do státního rozpočtu ze 161 elektronických aukcí zhruba 1,5 mil. Kč.

Díky ÚZSVM bude vybudován první probační dům v ČR

06.03.2020
Díky ÚZSVM bude vybudován první probační dům v ČR
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) aktivně spolupracuje se všemi státními institucemi. Pracovníci v Českých Budějovicích zpracovávají například dlouhodobé analýzy a konkrétní vytipování vhodných státních budov pro Ministerstvo spravedlnosti v rámci projektu: „Probační domy pro podmínečně propuštěné v České republice“.

Stát získal majetek vedený v Katastru nemovitostí na nedostatečně identifikovaného vlastníka

05.03.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pelhřimově byl na základě dodatečně projednaného dědictví po ženě, zemřelé na okrese Pelhřimov v roce 1966, vyzván k převzetí majetku, jež připadl státu jako odúmrť.

Zaměstnancům ÚZSVM není lhostejný život zvířat v útulku

05.03.2020
Zaměstnancům ÚZSVM není lhostejný život zvířat v útulku
Zaměstnanci příbramského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ukázali, že mají srdce na pravém místě. Uspořádali a osobně předali sbírku potravin, krmných doplňků a pamlsků pro soukromý zvířecí útulek Domov fauny v Hrachově a dokázali tím, že jim není lhostejný život zvířat. Útulek se stará i o dva týrané koně v majetku státu.

ÚZSVM převzal od Okresního soudu v Teplicích motorové pily z trestné činnosti

05.03.2020
ÚZSVM převzal od Okresního soudu v Teplicích motorové pily z trestné činnosti
Teplické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo od okresního soudu věci, které propadly státu na základě rozsudku podle trestního zákoníku.

Lesní cesta původně neznámého vlastníka prodána za více než 100 tisíc korun

05.03.2020
Lesní cesta původně neznámého vlastníka prodána za více než 100 tisíc korun
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Litoměřicích získalo prodejem lesní cesty do státního rozpočtu příspěvek ve výši 106 080 Kč.

ÚZSVM v Hradci Králové zajistil nový domov pro tři psy

04.03.2020
ÚZSVM v Hradci Králové zajistil nový domov pro tři psy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Hradci Králové zajistil nový domov třem psům. Psi byli odebrání z důvodu týrání předchozímu majiteli.

ÚZSVM prodal pozemky po již neexistujícím státním statku

04.03.2020
ÚZSVM prodal pozemky po již neexistujícím státním statku
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem prodal tři pozemky o celkové výměře 1 039 m2 ležící v katastrálním území Čáslav u Verneřic. Jedná se o pozemky, které byly původně zapsané dnes již neexistující státní podnik Státní statek Verneřice.

ÚZSVM převedl pozemek v Panenských Břežanech s pohnutou vlastnickou historií

04.03.2020
ÚZSVM převedl pozemek v Panenských Břežanech s pohnutou vlastnickou historií
Jedná se o nenápadný pozemek o výměře 48 m2 v katastrálním území Panenské Břežany. Ve 30. letech 20. století patřil židovskému majiteli, v roce 1941 mu byl zkonfiskován a přešel do vlastnictví Německé říše. V území, kde si místní zámeček zvolil za své sídlo nechvalně známý říšský protektor Reinhard Heydrich.

Uhájili jsme v soudním sporu pozemky lyžařského areálu v Krušných horách

04.03.2020
Úřad pro zastupování ve věcech majetkových, společně se Státním pozemkovým úřadem, čelil žalobě restituenta. Ten se domáhal toho, aby se na pozemky v lyžařském areálu Neklid v Krušných horách vztahoval zákon o půdě, tedy že jde o pozemky zemědělského charakteru, které mohou být vydány v rámci restitučního řízení.

ÚZSVM vyřešil vlastnictví pozemků na Písecku

03.03.2020
ÚZSVM vyřešil vlastnictví pozemků na Písecku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Písku ve spolupráci s Katastrálním úřadem zapsal do vlastnictví státu dva pozemky v katastrálním území Radobytce. Jejich celková výměra přesahuje 7,8 tis. m2. Jedná se o pozemek s travním porostem a polní cestu poblíž rybníka Pančár.

ÚZSVM prodal garáž v Pelhřimově za 362 000 Kč

03.03.2020
ÚZSVM prodal garáž v Pelhřimově za 362 000 Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pelhřimově prodal formou elektronické aukce řadovou garáž o celkové rozloze 16,5 m2. ÚZSVM získal garáž z odúmrti.

Práce spojené s opravou fasády si vyžádaly archeologickou expertizu

03.03.2020
Práce spojené s opravou fasády si vyžádaly archeologickou expertizu
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě zahájilo práce na opravě omítek a fasády rozlehlého památkově chráněného administrativního areálu v ulici Štáflova, který je sídlem regionálního pracoviště ÚZSVM a dalších státních institucí.

ÚZSVM uhájil finanční prostředky požadované za trestní stíhání

03.03.2020
V lednu letošního roku došlo k vydání konečného rozhodnutí o nároku Igora Shevtsova, který požadoval po České republice náhradu újmy, která mu měla být způsobena v důsledku trestního stíhání.

ÚZSVM v Jindřichově Hradci zdarma převedl 72 pozemků na Jihočeský kraj a obce

02.03.2020
ÚZSVM v Jindřichově Hradci zdarma převedl 72 pozemků na Jihočeský kraj a obce
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci v loňském roce bezúplatně převedl Jihočeskému kraji a obcím na Jindřichohradecku sedmdesát dva pozemků pod tělesy místních komunikací a silnic. Pozemky mají celkovou rozlohu 25 195 m2. Jsou v účetní hodnotě 253 381 Kč a rozprostírají se na území sedmnácti obcí jindřichohradeckého okresu.

ÚZSVM převedl zdarma pozemek o výměře 2 788 m2 na město Bystřice pod Hostýnem

02.03.2020
ÚZSVM převedl zdarma pozemek o výměře 2 788 m2 na město Bystřice pod Hostýnem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kroměříži převedl bezúplatně pozemek o výměře 2 788 m2 do vlastnictví města Bystřice pod Hostýnem.

ÚZSVM uhájil 100 milionů Kč v případě nedovoleného ozbrojování

02.03.2020
Městský soud v Praze potvrdil správnost rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2, kterým nebyla žalobci přiznána náhrada nemajetkové újmy za jeho trestní stíhání ve výši téměř 100 milionů korun.

ÚZSVM převedl Vojenskému historickému ústavu v Praze dýku důstojníka Luftwaffe

02.03.2020
ÚZSVM převedl Vojenskému historickému ústavu v Praze dýku důstojníka Luftwaffe
Brněnské pracoviště ÚZSVM převedlo Vojenskému historickému ústavu v Praze dýku důstojníka Luftwaffe se závěsem a portepé, která připadla státu v pozůstalostním řízení po zemřelém z obce Hrušovany u Brna jako tzv. odúmrť.