Čtvrtek, 9. dubna 2020

Aktuality

Centrum sociálních služeb ve Štěchovicích získalo od ÚZSVM zdarma pozemky

13.02.2020
Centrum sociálních služeb ve Štěchovicích získalo od ÚZSVM zdarma pozemky
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedlo ve veřejném zájmu sedm stavebních pozemků o celkové výměře 655 m2 v katastrálním území Masečín v obci Štěchovice na Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.. Na pozemcích stojí stavby, které obecně prospěšná společnost vlastní.

Vyřazené notebooky našly v elektronické aukci zájemce, jeden dokonce putoval za hranice

13.02.2020
Vyřazené notebooky našly v elektronické aukci zájemce, jeden dokonce putoval za hranice
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni prodalo v elektronické aukci dva notebooky HP Compaq 6510b. Byly to vyřazené, nicméně stále funkční notebooky vedoucích pracovníků ÚZSVM v Plzni.

ÚZSVM v Benešově převzal byt, který propadl státu v trestním řízení

13.02.2020
ÚZSVM v Benešově převzal byt, který propadl státu v trestním řízení
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Benešově převzalo do vlastnictví družstevní byt v Bystřici u Benešova, který propadl státu jako majetek pořízený z výnosů trestné činnosti

Převodem pozemků ÚZSVM pomohl k vytvoření protipovodňových opatření

12.02.2020
Převodem pozemků ÚZSVM pomohl k vytvoření protipovodňových opatření
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově bezúplatně převedl celkem šest pozemků o celkové výměře 9 048 m2 na obec Polom. Pozemky mají účetní hodnotu 287 420 Kč.

ÚZSVM úspěšně prodal 3 250 kusů hliníkových trubek

12.02.2020
ÚZSVM úspěšně prodal 3 250 kusů hliníkových trubek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci úspěšně prodal ve dvaceti pěti elektronických aukcích 3 250 kusů hliníkových trubek. Trubky byly prodány za kupní cenu 98 651 Kč.

ÚZSVM v Hodoníně převedl pro oběti trestných činů finanční částku ve výši 562 529 Kč

12.02.2020
ÚZSVM v Hodoníně převedl pro oběti trestných činů finanční částku ve výši 562 529 Kč
V průběhu roku 2019 odvedlo pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Hodoníně v režimu zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti pro oběti trestných činů celkovou částku 562 529 Kč.

ÚZSVM převedl zdarma pozemky nutné k výstavbě dlouho očekávaného severojižního průtahu Plzní

11.02.2020
ÚZSVM převedl zdarma pozemky nutné k výstavbě dlouho očekávaného severojižního průtahu Plzní
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Plzni bezúplatně převedl na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a další státní organizace spoluvlastnické podíly tří pozemků. Spoluvlastnické podíly ideální ½ tří pozemků o celkové výměře 834 m2 mají účetní hodnotu 688 492,02 Kč. Pozemky jsou nutné pro dokončení příprav severojižního průtahu Plzní, jenž by měl ulevit dlouhodobě přetíženým komunikacím Karlovarská, Klatovská a Jateční. Na pozemcích se bude nacházet nový kruhový objezd, opěrná zeď, nástupiště autobusové zastávky a smíšená stezka pro chodce a cyklisty.

ÚZSVM prodal areál bývalého plicního sanatoria v Kostelci nad Černými lesy

11.02.2020
 ÚZSVM prodal areál bývalého plicního sanatoria v Kostelci nad Černými lesy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kolíně prodal v elektronické aukci areál bývalého plicního sanatoria v Kostelci nad Černými lesy za kupní cenu 18 030 000 Kč. ÚZSVM ho převzal od od Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Jednalo se o dva pozemky o celkové výměře 16 556 m2 a 4 093 m2 a budovu občanské vybavenosti stojící na jednom z pozemků.

ÚZSVM získal majetek z odúmrti z Bedihošti

11.02.2020
ÚZSVM získal majetek z odúmrti z Bedihošti
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Brně připadl z odúmrti rodinný dům s pozemky v obci Bedihošť, finanční prostředky na bankovních účtech ve výši 1 644 781 Kč a rovněž akcie, bankovní dluhopisy a podílové listy v celkové hodnotě téměř 8 233 000 Kč.

ÚZSVM prodává obrazy po sběratelích bez dědiců

10.02.2020
ÚZSVM prodává obrazy po sběratelích bez dědiců
Brněnské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových úspěšně prodává v elektronické aukci obrazy, které státu připadly po majitelích, kteří zemřeli bez dědiců.

ÚZSVM předal Vězeňské službě ČR lůžko pro imobilní vězně s příslušenstvím

10.02.2020
ÚZSVM předal Vězeňské službě ČR lůžko pro imobilní vězně s příslušenstvím
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jihlavě získal na základě usnesení Okresního soudu mimo jiný majetek i polohovatelné lůžko Contempora s antidekubitní matrací Prema, hrazdou k lůžku a jídelním stolkem. ÚZSVM získal tento majetek jako odúmrť po zemřelé jednaosmdesátileté ženě.

ÚZSVM předal Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze televizor a nože

10.02.2020
ÚZSVM předal Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze televizor a nože
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Hradci Králové předalo Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze televizor značky LG a sadu nožů značky Zepter.

ÚZSVM prodal 92 gramofonových desek od tuzemských i zahraničních interpretů

10.02.2020
ÚZSVM prodal 92 gramofonových desek od tuzemských i zahraničních interpretů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Litoměřicích prodal v elektronickém aukčním systému celkem 92 gramofonových LP a SP desek různých tuzemských i zahraničních interpretů z 60., 70., 80. a 90. let.

ÚZSVM se dohodl na ukončení mnohaletého sporu a pro stát vymohl téměř 44 mil. Kč

07.02.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vede v současné době u Okresního soudu v Hradci Králové celkem sedm soudních sporů se společností Aldis, a.s. V těchto řízeních se stát jako žalobce po společnosti Aldis domáhá vydání bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání pozemků, které jsou ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit ÚZSVM.

ÚZSVM v Jindřichově Hradci úspěšně řeší majetek nedostatečně identifikovaných vlastníků

07.02.2020
ÚZSVM v Jindřichově Hradci úspěšně řeší majetek nedostatečně identifikovaných vlastníků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci zaslal od počátku roku 2019 příslušným soudům 19 návrhů na projednání dědictví rozsáhlého majetku po zesnulých nedostatečně identifikovaných majitelích. Jednalo se o 63 převážně zemědělských a lesních pozemků o celkové výměře 283 562 m2 a tři stavby v různých koutech jindřichohradeckého okresu.

ÚZSVM zajistil likvidaci CD disků ve spalovně

07.02.2020
ÚZSVM zajistil likvidaci CD disků ve spalovně
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě provedlo likvidaci 2 274 kompaktních disků ve spalovně.

Zaměstnanci ÚZSVM přispěli na opuštěná zvířátka

07.02.2020
Zaměstnanci ÚZSVM přispěli na opuštěná zvířátka
Pro zaměstnance pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni se již stalo tradicí před koncem roku uspořádat materiální sbírku pro útulky, se kterými spolupracujeme. Jedná se o útulky v Borovně na Plzeňsku, ve Studánce u Tachova a také plzeňský Útulek pro zvířata v nouzi.

ÚZSVM v Hradci Králové průběžně zvyšuje počet tzv. „vyřešených obcí“

06.02.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) hledá optimální a hospodárné rozmístění státních institucí v lokalitách ve své působnosti. Jedním z hlavních úkolů ÚZSVM je průběžně snižovat výdaje státu za úhradu komerčních nájmů.

Ústecký a Liberecký kraj získaly od ÚZSVM zdarma pozemky za více než dva miliony korun

06.02.2020
Ústecký a Liberecký kraj získaly od ÚZSVM zdarma pozemky za více než dva miliony korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Labem, Teplicích, Litoměřicích a v Liberci bezúplatně převedl celkem sedmnáct pozemků pod komunikacemi Ústeckému a Libereckému kraji. Jeden pozemek získal Liberecký kraj, zbylých šestnáct pozemků kraj Ústecký.

Úřad odvedl sedmnáct miliónů korun na účet Ministerstva spravedlnosti

06.02.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kroměříži převedl na sklonku roku 2019 na účet Ministerstva spravedlnosti více než sedmnáct miliónů korun.