Čtvrtek, 9. dubna 2020

Aktuality

ÚZSVM prodal v elektronické aukci atlas, elektroniku a nářadí za 2 tisíce korun

06.02.2020
ÚZSVM prodal v elektronické aukci atlas, elektroniku a nářadí za 2 tisíce korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Domažlicích prodal v elektronické aukci dvě sekery, autoatlas Česko, tři kusy řezných diamantových kotoučů, čtyři kusy brusných kotoučů atypických rozměrů a dvě televize, které státu připadly podle trestních předpisů a z odúmrtí.

ÚZSVM prodal dva rodinné domy a osm pozemků v Ústí nad Labem za více než 2,5 mil. korun

05.02.2020
ÚZSVM prodal dva rodinné domy a osm pozemků v Ústí nad Labem za více než 2,5 mil. korun
Ústecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo od Ředitelství silnic a dálnic ČR dva sousední řadové domy a osm pozemků o celkové výměře 2 666 m2, které se nacházejí části Ústí nad Labem - Trmicích a které ŘSD již delší dobu nevyužívalo.

Ústecký kraj získal v závěru roku 2019 zdarma pozemky v hodnotě téměř 770 tisíc korun

05.02.2020
Ústecký kraj získal v závěru roku 2019 zdarma pozemky v hodnotě téměř 770 tisíc korun
Ústecký kraj získal v závěru roku 2019 od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových svého majetku nejen komunikace, ale také pozemek v areálu Domova sociální péče Skalice.

ÚZSVM převedl cennosti na Puncovní úřad

05.02.2020
ÚZSVM převedl cennosti na Puncovní úřad
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Znojmě předal Puncovnímu úřadu soubor cenností v celkové hodnotě 80 312 Kč. Tento majetek připadl státu z odúmrti.

Poštovní známky z Plzně byly prodány v elektronické aukci na Benešovsko

05.02.2020
Poštovní známky z Plzně byly prodány v elektronické aukci na Benešovsko
Na základě usnesení Okresního soudu Plzeň-město ve věci pozůstalosti nabyl ÚZSVM jako odúmrť po paní B., na kterou majetek přešel v rámci pozůstalostního řízení po jejím synovci, rovněž Plzeňákovi, mimo jiné neucelenou sbírku 320 poštovních známek. Sbírku se podařilo v aukci prodat.

Majetek po nadšeném radioamatérovi včetně starého Fiatu připadl státu

05.02.2020
Majetek po nadšeném radioamatérovi včetně starého Fiatu připadl státu
Státu připadl jako tzv. odúmrť majetek po zemřelém muži, který byl dle všeho vášnivým radioamatérem, elektrotechnikem a fotografem. V jeho bytě byla nalezena rozsáhlá sbírka odborné literatury včetně kompletních ročníků časopisu Amatérské rádio, staré, ale pravděpodobně funkční fotoaparáty, nářadí a elektrotechnický materiál.

ÚZSVM našel kanadské vlastníky pozemků v Bohumíně

05.02.2020
ÚZSVM našel kanadské vlastníky pozemků v Bohumíně
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ostravě řeší vlastnické vztahy k pozemkům, které vytvářejí funkční celek s budovou Úřadu práce, ale které jsou ve vlastnictví osoby neznámého pobytu. Jedná se o pozemek zastavěný budovou a přilehlé nádvoří.

ÚZSVM prodal Renault Mégane zajištěný v trestním řízení

04.02.2020
ÚZSVM prodal Renault Mégane zajištěný v trestním řízení
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Zlíně prodal ve výběrovém řízení s aukcí za kupní cenu 142 320 Kč automobil značky Renault Mégane 1,5 D hatchback, tmavě šedé metalízy s automatickou převodovkou. Rok výroby je 2011 a najeto má 34 722 km.

ÚZSVM prodal obrazy, hodinky i kameru z dědictví

04.02.2020
ÚZSVM prodal obrazy, hodinky i kameru z dědictví
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem získal na základě usnesení Okresního soudu v Děčíně po ženě zemřelé ve věku 78 let odúmrť obsahující mimo jiné i řadu obrazů. Některé z nich se již podařilo prodat. Nyní byly prostřednictvím elektronického aukčního systému prodány dva obrazy s názvem Slunečnice ve váze a Tři parní lokomotivy.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci banjo

04.02.2020
ÚZSVM prodal v elektronické aukci banjo
Karlovarskému pracovišti ÚZSVM propadly z trestné činnosti v roce 2018 dva hudební nástroje, stojany na nástroj a noty. Všem získaným věcem se podařilo nalézt nové majitele. Poslední z prodaných věcí byl hudební nástroj banjo značky Fender uložený v černém pevném pouzdře. Vše bylo ve velmi dobrém stavu.

Vodní plocha bez vody vynesla ve Slaném bezmála trojnásobek

04.02.2020
Vodní plocha bez vody vynesla ve Slaném bezmála trojnásobek
Pracoviště ÚZSVM v Kladně prodalo ve výběrovém řízení pozemek v katastrálním území Slaný o výměře 1981 m2, vedený v katastru nemovitostí jako koryto vodního toku.

Podvodníci na internetu stále vydělávají na důvěřivosti ostatních

03.02.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově převedl na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů peněžní prostředky ve výši 675 276 Kč, které byly výnosem z trestné činnosti.

ÚZSVM úspěšně prodal dvě rekreační chaty na Pardubicku

03.02.2020
ÚZSVM úspěšně prodal dvě rekreační chaty na Pardubicku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pardubicích získal prodejem dvou rekreačních chat do státního rozpočtu více než 180 000 Kč. Rekreační chata o výměře 43,96 m2 v obci Slatiňany v katastrálním území Kunčí byla prodána ve výběrovém řízení s aukcí za kupní cenu 156 000 Kč. Druhá chata o výměře 21,62 m2 se nachází v chatové oblasti v okrajové části obce Bojanov a byla prodána za kupní cenu 28 500 Kč. Stát získal obě chaty z odúmrti.

ÚZSVM v Benešově získal po zaniklém podniku zajímavou technickou památku

03.02.2020
ÚZSVM v Benešově získal po zaniklém podniku zajímavou technickou památku
Katastrální úřad vyhověl návrhu benešovského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k provedení přepisu vlastnictví pozemku z dosud zapsaného vlastníka Nářadí, národní podnik Praha, na ÚZSVM.

ÚZSVM úspěšně prodal starožitnosti

03.02.2020
ÚZSVM úspěšně prodal starožitnosti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Kladně prodal v elektronické aukci dva obrazy se sakrální tématikou ze souboru 157 starožitností. Starožitnosti pocházely z trestné činnosti. Obraz Květinový věnec a žena s dítětem a litografie Panna Marie s Ježíškem byly prodány za kupní cenu 770 Kč.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci sklad ve Vrchlabí za 830 tisíc korun

31.01.2020
ÚZSVM prodal v elektronické aukci sklad ve Vrchlabí za 830 tisíc korun
Trutnovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových úspěšně prodalo jednopodlažní provozní budovu ve Vrchlabí, kterou převzalo od Správy Krkonošského národního parku jako nepotřebný majetek.

Stát získal více než 2 miliony z odmítnutého dědictví

31.01.2020
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Příbrami úspěšně vyřešili případ odmítnutého dědictví a do státního rozpočtu získali částku ve výši 2 080 837 Kč.

Tachov získal vodovodní řad za více než jeden a půl milionu Kč

31.01.2020
Tachov získal vodovodní řad za více než jeden a půl milionu Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Domažlicích bezúplatně převedl Městu Tachov vodovodní řad mezi ulicemi Okružní a Vilémovská v hodnotě dle znaleckého posudku ve výši 1 590 000 Kč.

ÚZSVM převedl mlýnský náhon ve Všechovicích

31.01.2020
ÚZSVM převedl mlýnský náhon ve Všechovicích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově převedl bezúplatně obci Všechovice pozemek, na kterém se nachází koryto mlýnského náhonu, který obcí protéká a jehož správcem je rovněž obec.

ÚZSVM v Brně dohledal vlastníky rodinného domu

30.01.2020
Brněnskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo v obci Tvarožná u Brna dohledat majitele rodinného domu, který byl v katastru nemovitostí zapsán na neznámého vlastníka. Na tento list vlastnictví byly Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním postupně přepsány budovy, které nebyly dříve evidovány na žádném listu vlastnictví.