Neděle, 15. prosince 2019

Bezúplatný převod pozemků na Českolipsku

05.03.2008
Bezúplatný převod pozemků na Českolipsku
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předali městu Doksy pozemky v účetní hodnotě bezmála 140 tisíc korun.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předali městu Doksy pozemky v účetní hodnotě bezmála 140 tisíc korun. Pozemky se nacházejí v katastrálním území Doksy u Máchova jezera.Jednalo se o pozemky pod komunikacemi IV. třídy v zastavěné části města Doksy, které mají charakter místních komunikací a jejichž údržbu zajišťovalo právě město Doksy. Příslušnost hospodaření s těmito pozemky přešla na ÚZSVM ze zrušeného Okresního úřadu Česká Lípa.ÚZSVM převodem pozemků o celkové výměře 4.473 m2 umožnil sjednocení vlastníka těles místních komunikací a pozemků pod nimi.