Čtvrtek, 5. prosince 2019

Český rybářský svaz bezúplatně převzal vodní plochu

25.03.2008
Český rybářský svaz bezúplatně převzal vodní plochu
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předali bezúplatně nemovitosti Českému rybářskému svazu, místní organizaci Stráž pod Ralskem.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předali bezúplatně nemovitosti Českému rybářskému svazu, místní organizaci Stráž pod Ralskem.Jednalo se o 3 pozemky o celkové výměře 135.843 m2 v katastrálním území Stráž pod Ralskem, označené v katastru nemovitostí jako vodní plocha. Účetní hodnota majetku činí bezmála 380 tisíc korun.Pozemky, které dosud Český rybářský svaz využíval na základě výpůjčky, tvoří jeden funkční celek. Český rybářský svaz je využívá např. k pořádání rybářských kroužků, k výuce rybářských znalostí a dovedností, k výchově vztahu k přírodě a životnímu prostředí, k přípravě mladých sportovních rybářů a k pořádání rybářských soutěží, jako je např. Zlatá udice.Příslušnost hospodaření s těmito pozemky přešla na ÚZSVM po zrušení Okresního úřadu Česká Lípa.