Sobota, 14. prosince 2019

Hrobka v Lounech prodána ve výběrovém řízení

26.03.2008
Hrobka v Lounech prodána ve výběrovém řízení
Zaměstnancům ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), se podařilo prodat hrobku za více než 76 tisíc korun.

Zaměstnancům ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), se podařilo prodat hrobku za více než 76 tisíc korun.Hrobka se nachází na hřbitově v Lounech a podařilo se ji prodat až v 5. kole výběrového řízení. Je postavena z cihelného zdiva, rám a krycí deska jsou ze švédské černé žuly, rám je orámován světlou žulou. Pomník je taktéž vyhotoven ze dvou materiálů, střed z černé a okraje ze žluté žuly.Tento neobvyklý druh majetku nabyl ÚZSVM do svého vlastnictví na základě usnesení Okresního soudu v Lounech jako odúmrť.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.