Pondělí, 16. prosince 2019

ÚZSVM bezúplatně převedl administrativní budovu v Kopřivnici

07.03.2008
ÚZSVM bezúplatně převedl administrativní budovu v Kopřivnici
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), dokončili bezúplatný převod administrativní budovy, která se nachází v katastrálním území Kopřivnice, Městu Kopřivnice.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), dokončili bezúplatný převod administrativní budovy, která se nachází v katastrálním území Kopřivnice, Městu Kopřivnice. Důvodem bezúplatného převodu byla úspora státních finančních prostředků a hospodárné využití majetku státu.Administrativní budova v účetní hodnotě více než 370 tisíc korun se nachází v ulici Sokolovská. O změně hospodaření s tímto majetkem rozhodla svým usnesením Vláda ČR, budova byla převedena v souladu se zákonem.Záměrem Města Kopřivnice je umístit do této budovy některou neziskovou organizaci města.