Pondělí, 16. prosince 2019

ÚZSVM obohatil státní rozpočet o 600 tisíc korun

28.03.2008
ÚZSVM obohatil státní rozpočet o 600 tisíc korun
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučeného pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno), odvedli do státního rozpočtu částu 600 tisíc korun získanou z prodeje bytu, který připadl státu jako tzv. odúmrť.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučeného pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno), odvedli do státního rozpočtu částu 600 tisíc korun získanou z prodeje bytu, který připadl státu jako tzv. odúmrť.Jednopokojový byt v panelovém domě na okraji Hodonína, který připadl státu na základě usnesení Okresního soudu v Hodoníně, se podařilo prodat již v 1. kole výběrového řízení.

ÚZSVM odvedl výtěžek z prodeje do státní pokladny.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: "dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu". Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. ÚZSVM řeší takové případy na území celé ČR.