Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM pečuje o zajištěné vozidlo

12.03.2008
ÚZSVM pečuje o zajištěné vozidlo
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), spravuje osobní vozidlo Škoda Superb, které bylo podle trestního zákona zajištěno fyzické osobě v trestní věci.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), spravuje osobní vozidlo Škoda Superb, které bylo podle trestního zákona zajištěno fyzické osobě v trestní věci.Péče o zajištěné vozidlo spočívá v jeho ochraně a v pravidelné odborné údržbě, které zamezí škodám na vozidle, k nimž může dojít zejména při jeho delším odstavení z provozu. Odbornou údržbu na základě uzavřené mandátní smlouvy zajišťuje osoba podnikající v této oblasti. Vozidlo je k údržbě předáváno protokolárně. S veškerými úkony týkajícími se zajištěného vozidla musí vyslovit souhlas Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích.ÚZSVM byl výkonem správy tohoto majetku pověřen Krajským státním zastupitelstvím v Českých Budějovicích na základě platých právních norem.