Pondělí, 9. prosince 2019

ÚZSVM převedl pozemky v areálu domova seniorů

10.03.2008
ÚZSVM převedl pozemky v areálu domova seniorů
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Karviná (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedli 4 pozemky v areálu domova seniorů.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Karviná (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedli 4 pozemky v areálu domova seniorů. Převod ve veřejném zájmu proběhl zápisem změny vlastníka do katastru nemovitostí, v lednu 2008 schválilo smlouvu Ministerstvo financí ČR.Domov Březiny (dříve Domov důchodců Petřvald), který se nachází v obci Petřvald (okres Karviná), provozuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Stát byl vlastníkem pozemků, což vedení této instituce komplikovalo možnosti využití areálu, neboť možnosti aktivit na pozemcích jiného vlastníka jsou velmi omezené. Vedení Domova Březiny neustále rozšiřuje možnosti kulturního i společenského vyžití svých obyvatel a snaží se vytvořit jim podmínky srovnatelné s podmínkami života seniorů v otevřené společnosti.ÚZSVM tímto převodem sjednotil vlastníka pozemků s jejich uživatelem. Vedení Domova Březiny nyní již nestojí v cestě žádné překážky dalšího zvelebování ústavu.