Pátek, 13. prosince 2019

ÚZSVM převedl v Ostravě zemědělské pozemky

14.03.2008
ÚZSVM převedl v Ostravě zemědělské pozemky
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Ostrava, dokončili bezúplatný převod pozemků Pozemkovému fondu ČR.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Ostrava, dokončili bezúplatný převod pozemků Pozemkovému fondu ČR.Jednalo se o 9 zemědělských pozemků o celkové výměře více než 4 tisíce m2, které se nacházejí v katastrálním území Slezská Ostrava, Hrušov a Svinov. Pozemky tvoří částečně předzahrádky bytovým domům, příp. mají charakter veřejné zeleně.Z povahy převáděných nemovitostí vyplynulo, že se jedná o majetek, který žádná organizační složka státu ani státní organizace nepotřebuje, a ani veřejný zájem nevyžaduje jeho ponechání v rukou státu.