Čtvrtek, 5. prosince 2019

ÚZSVM prodal areál bývalého dětského tábora

20.03.2008
ÚZSVM prodal areál bývalého dětského tábora
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), prodal areál bývalého rekreačního zařízení “ dětského tábora v katastrálním území Kamenná Lhota u Borotína.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), prodal areál bývalého rekreačního zařízení “ dětského tábora v katastrálním území Kamenná Lhota u Borotína. Prodej se uskutečnil na základě výběrového řízení, kdy minimální vyhlašovací cena činila 600 tisíc korun. ÚZSVM prodejem získal téměř 720 tisíc korun.Novému nabyvateli bylo na základě uzavřené kupní smlouvy převedeno 24 budov a 26 pozemků, dále sportoviště a rekreační plocha o celkové výměře téměř 12 tisíc m˛.V minulosti k rekreačním účelům sloužily chatky, kuchyně s jídelnou, sociální zařízení, kůlna, dílna a sklady. Areál je mimo provoz již 15 let. Původně se jednalo o majetek Školského úřadu Teplice, který po zániku školských úřadů převzal Okresní úřad Teplice. Po zrušení okresních úřadů byl areál následně převeden do příslušnosti hospodaření ÚZSVM.