Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM prodal státní pozemky ve výrobních areálech

11.03.2008
ÚZSVM prodal státní pozemky ve výrobních areálech
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), získali prodejem pozemků v katastrálním území irovnice 372 tisíc korun.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), získali prodejem pozemků v katastrálním území irovnice 372 tisíc korun.Na základě kupních smluv přešel majetek do vlastnictví dvou firem, které působí v irovnici, a to společnosti Knoflíkářského průmyslu irovnice, a. s. a firmě Jan Prantl “ Masný průmysl irovnice. Jedná se o pozemky, které se nacházejí ve výrobních areálech obou kupujících.Vlastnictví pozemků státem představovalo komplikaci pro obě zmíněné společnosti např. při stavebních úpravách budov, které jsou v jejich vlastnictví.

Užívání tohoto státního majetku zmíněnými subjekty bylo do doby vkladu vlastnických práv do katastru nemovitostí na základě kupních smluv řešeno nájemní smlouvou (Jan Prantl “ Masný průmysl irovnice) a dohodou o finančním narovnání (Knoflíkářský průmysl irovnice, a. s.).Zisk z prodeje pozemků odvedli zaměstnanci ÚZSVM do rozpočtu státu.