Pondělí, 30. března 2020

O nemovitosti na hraničních přechodech se mohou zajímat také obce

04.03.2005

Uřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) už eviduje několik subjektů, které projevily vážný zájem o využití budov a pozemků na hraničních přechodech. O nemovitosti na hraničních přechodech se mohou zajímat také obce.Náměstek útvaru pro hospodaření s majetkem státu ÚZSVM Ing. Jan Kasnar, CSc., uvedl, že o prodeji majetku v roce 2005 se neuvažuje. "Zatím chceme jít cestou pronájmů, na každý konkrétní nájem však budeme vyžadovat projekt s jasně formulovaným záměrem," dodal.Od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2004 převzal ÚZSVM na základě usnesení vlády ČR č. 56 z 13. ledna 2003 v souvislosti se vstupem naší země do Evropské unie 63 silničních hraničních přechodů po celé České republice v souhrnné hodnotě majetku 3,5 miliardy korun. Bylo to dosud největší přebírání majetku od zániku okresních úřadů.Praktické přípravy na přebírání hraničních přechodů začaly v únoru 2004 na setkání zástupců celní správy aÚZSVM na hraničním přechodu Strážný. Výsledkem jednání bylo vytvoření jednotného postupu na přebírání hraničních přechodů. Ten obsahoval mimo jiné identifikační znaky k určení majetku a vzory přebíracích protokolů a další.Když nás celníci začali upozorňovat na lidově řečeno černé přípojky vody nebo nikde neuvedenou kabeláž, začínalo nám být jasné, jaký obrovský kus práce především v evidenci majetku a zjišťování nabývacích titulů nás čeká," konstatoval Ing. Jan Kasnar, CSc.Samotné přebírání přechodů začalo na základě schváleného harmonogramu v květnu 2004. Připravenost kpředání majetku byla na různé úrovni. Vzhledem ke stavu objektů musel ÚZSVM počítat i s ekologickou zátěží některých nemovitostí. Vprvní fázi stanovila ekologická studie ÚZSVM ekologická rizika čistíren odpadních vod, kanalizací a pitné vody u 12 hraničních přechodů. Výsledkem této analýzy je nutnost okamžité investice ve výši 8 miliónů korun do různých sanačních prací v prvním pololetí letošního roku. Dalších 4,5 miliónu ve stejném období musí stát vynaložit na akutní rekonstrukci několika čistíren odpadních vod. Ekologická studie také ukázala potřebu zadání ekologického auditu všech hraničních přechodů.Osud majetku na hraničních přechodech v současné době závisí především na určení strategie nakládání s tímto státním majetkem. Některé části 47 ze 63 hraničních přechodů využívá nyní Policie ČR. Po schválení strategie majetku bude ÚZSVM nabízet pozemky i budovy podle platných právních předpisů nejdříve organizačním složkám státu. Až potom bude možné uvažovat o jeho pronajímání a později prodeji. Česká republika stále není součástí tzv. Schengenského prostoru. I tato skutečnost bude v souvislosti s využitím majetku zvažována.Samozřejmě nechceme, aby přijíždějící turisty vítaly noční podniky nebo stánkový prodej. Podle Ing. Jana Kasnara, CSc., každý zájemce bude muset předložit projekt s jasně určeným záměrem. Předpokládáme, že předmět činnosti v pronajímaných objektech bude omezen rámcovými podmínkami. Dokážu si v těchto místech představit směnárny, občerstvení, čerpací stanice nebo turistická centra nabízející také ubytování," uzavřel náměstek.Rozvadov, největší hraniční přechod v ČR, je mezi těmi přechody, které již ÚZSVM převzal. Na území Karlovarského kraje a Plzeňského kraje se převod týká celkem 13 hraničních přechodů.Zatím chceme jít cestou pronájmů, na každý konkrétní nájem však budeme vyžadovat projekt s jasně formulovaným záměrem," říká Ing. Jan Kasnar, CSc.