Pondělí, 16. prosince 2019

Stát převede pozemky na bytová družstva

24.03.2006

Lounsko, atecko, Podbořansko - Stát zdarma převádí pozemky pod domy, patřícími, byť v minulosti, bytovým družstvům. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) proto občanům i družstvům zasílá návrhy smluv o bezúplatném převodu. Kdo toho nevyužije, může mít problémy.


Pokud bytové družstvo využívá zákonné výpůjčky, jež nahradila předchozí vztah dlouhodobého užívání pozemků, má čas do konce letošního roku. Do té doby musí být pozemky převedeny. "Po uplynutí této lhůty bude na užívání majetku státu pohlíženo jako na užívání bez právního důvodu. Tedy z hlediska bezdůvodného obohacení," upozornil Ing. Jiří Kubricht, ředitel Územního pracoviště ÚZSVM v Ústí nad Labem. Zmíněný termín 1. 1. 2007 se samozřejmě netýká těch družstev a soukromých vlastníků bytů, kteří zákonnou výpůjčku nemají. "Ovšem u těch se předpokládá, že už mají v současné době užívací vztahy upraveny smluvně," dodává J. Kubricht.


Úřad zasílá občanům i družstvům návrh smlouvy o bezúplatném převodu. Pak stačí zajít na některé z odloučených pracovišť, pro náš region v Lounech, s platným dokladem totožnosti a dokladem o vlastnictví bytu. Vše ostatní vyřídí úředníci.


Kdo této výzvy ale neuposlechne, na toho bude ÚZSVM pohlížet jako na někoho, kdo se nedovoleně obohacuje. Zákon úřad nutí v uvedených případech k iniciativě a aktivitě uskutečnit bezúplatný převod. Pokud družstva nebo občané, kteří nemají dosud smluvně upravený vztah k pozemkům zastavěným budovami, nebudou akceptovat výzvu a z jejich jednání bude znát, že takovou vůli nemají, bude od nich úřad vymáhat náhradu. "Ta by odpovídala výši obvyklého nájemného," upřesnil J. Kubricht.


Důvodem převodu pozemků a aktivita, kterou ÚZSVM vyvíjí, je právě zákon o majetku, který mu to nařizuje. "Převody, které se na jeho základě uskutečňují, jsou logickým důsledkem zániku původních socialistických způsobů užívání státního a družstevního majetku a jejich nahrazení vlastnickým právem," uzavřel ředitel ústeckého pracoviště ÚZSVM.