Pondělí, 16. prosince 2019

Vrácenou vilu musejí radní nechat Romům

02.03.2006

* Rekonstrukce budovy si vyžádá miliony korun


Budova bývalé Stanice zájmových činností v meziříčské Sokolské ulici patří znovu městu. Rozhodl o tom v minulých dnech Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na meziříčskou radnici tak přešel bezúplatně nejen nemovitý majetek včetně pozemků, ale také nemalé závazky. Omezeno je navíc i využití tohoto objektu (na snímku), který musí v nejbližších letech sloužit národnostním menšinám. S pomocí nejrůznějších dotací tam tedy město nechá zbudovat Romcentrum.


Vsetín * Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznámil své rozhodnutí meziříčské radnici minulý týden. Celková hodnota nemovitého majetku činí čtyři miliony korun. Převodem dochází k úspoře státních finančních prostředků a k hospodárnému využití majetku státu, vysvětlila Izabela Filová z tamního oddělení komunikace. Společně s budovou získalo město bezúplatně také přilehlý pozemek. O budovu, která byla odloučeným pracovištěm nynějšího Střediska volného času Domeček, jsme požádali před lety.

Myšlenkou nalézt pro ni smysluplné využití se ale zabýváme již pátým rokem, kdy byly zdejší činnosti přemístěny do domu dětí a mládeže v bývalých kasárnách, připomněla místostarostka Dagmar Lacinová.


Záměry vedení města s prázdnou budovou vycházejí z podmínek majetkového převodu. Podle nich musí být objekt po dobu příštích deseti let využíván pro potřeby národnostních menšin, v tomto případě převážně Romů. Mělo by tady vzniknout takzvané Romcentrum, tedy regionální romské vzdělávací a kulturní centrum, vysvětlila Dagmar Lacinová.


Romcentrum by se prostřednictvím rekvalifikačních kurzů a působením peer groups mělo podílet na zvyšování vzdělanosti této menšiny. Další funkce centra mají spočívat v informační a osvícenské činnosti a pořádání volnočasových aktivit romské mládeže. Působit by zde mělo také vydavatelství romského časopisu Kereka, uvedl mluvčí města.


Nastávající změny v majetku budovy a jejím využití vítají také představitelé Demokratické aliance Romů. Běhali jsme kolem toho tři roky a kdybychom se nestarali, trvalo by to ještě nejméně dva roky. Konečně budeme mít svoje sídlo, kde bude umístěno centrum sdělovací a osvětové práce. Chceme vytáhnout děcka z ulic a nabídnout jim prostory, kam by rády pravidelně chodily, vysvětlil její předseda Petr Tulia. Kromě dětí bude celodenní program v Romcentru určen také dospělým, například při rekvalifikačních kurzech a besedách. Spolupracovat hodláme se školami i úřadem práce. Nyní všechno bude záležet na jednání s městem, uzavřel Petr Tulia.