Úterý, 28. ledna 2020

Z odúmrtí v kraji připadlo loni státu 7,6 milionu

24.03.2006

Územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) České Budějovice přispělo v roce 2005 realizací odúmrtí do státního rozpočtu částkou více než 7,6 milionu korun.


Jde o jednu z mnoha agend, kterou se úřad zabývá. Územnímu pracovišti České Budějovice loni přibylo 90 nových případů tohoto druhu. Mezi nejčastější druhy majetku, které státu z odúmrtí připadnou, patří nemovitosti (bytová zařízení, domy), z movitého majetku pak vozidla, drobné šperky, rodinné starožitnosti, obrazy, cenné předměty a také vklady na vkladních knížkách, cenné papíry z privatizace apod. Hodnoty těchto majetků se pohybují od korunových položek až po milionové částky. Ne vždy však stát získá jen cenné věci, ale často i řadu zcela bezcenných movitých věcí, které zůstanou v bytech po zemřelých (obnošené šatstvo a boty, staré bytové zařízení, staré kuchyňské nádobí, použité lůžkoviny, knihy), jejichž vyklizení z bytu a následnou likvidaci naopak zajišťuje ÚZSVM na náklady státu.


V případech, kdy jsou součástí odúmrtí cenné věci, věnuje je ÚZSVM bezúplatným převodem do galerií a muzeí. Odbor Odloučené pracoviště Tábor tak předal Národnímu zemědělskému muzeu Kačina v Čáslavi historický traktor z let 1945-1950. Traktor byl součástí odúmrtě, jejíž hodnota činila více než 2,6 milionu korun. Součástí této odúmrtě byla také vkladní knížka a tři zemědělské usedlosti. Finanční zůstatek z vkladní knížky převede ÚZSVM do státní pokladny. Stejně bude postupovat i v případě zemědělských usedlostí, kdy majetek nabídne k prodeji (pokud o nemovitý majetek neprojeví v poptávkovém řízení zájem další organizační složky státu).


Odúmrť je v právním řádu ČR obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462, takto: "Dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu." Na základě rozhodnutí soudu vysílá ÚZSVM své právní zástupce, kteří zmapují a řádně zaevidují pozůstalost. Dědictví v případech odúmrtí realizuje úřad převážně formou výběrového řízení a výtěžek z prodeje je odváděn do státní pokladny.