Pondělí, 9. prosince 2019

Společenský dům ve Vamberku předá ÚZSVM městu

07.03.2005
Společenský dům ve Vamberku předá ÚZSVM městu


Dvoupodlažní dům č. p. 25 ve Vamberku bezúplatně převede ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou Městu Vamberk. Důvodem je skutečnost, že nemovitost slouží veřejnému zájmu. Hodnota nemovitosti postavené v roce 1928 včetně zastavěného pozemku je podle znaleckého posudku více než 1.8 milionu korun.Je zde umístěna Krajkářská škola při Domu dětí a mládeže Rychnov nad Kněžnou, ze které pochází celosvětově proslulá ruční paličkovaná Vamberecká krajka. V prostorách domu má své sídlo také také základní organizace Sdružení zdravotně postižených Vamberk a rovněž se zde nachází klub důchodců.Česká republika je vlastníkem těchto nemovitostí na základě usnesení Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou od roku 1957. Nemovitost je doposud užívána podle nájemní smlouvy uzavřené v roce 1995.