Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM poskytl nebytové prostory České správě sociálního zabezpečení

25.03.2005
ÚZSVM poskytl nebytové prostory České správě sociálního zabezpečení


Od března letošního roku sídlí Krajská správa sociálního zabezpečení pro Zlínský kraj v nových prostorách administrativní budovy na tř. Tomáše Bati č. p. 3792 ve Zlíně. Prostory poskytl ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Zlín.V důsledku této změny dojde k výrazné úspoře na nájemném za využívání prostor nestátních subjektů, které Krajská správa sociálního zabezpečení pro Zlínský kraj dosud vynakládala řádově ve výši několika milionů korun ročně.Poloha nového sídla je pro občany optimální také s ohledem na umístění dalších institucí, orgánů státní správy i samosprávy. Rovněž kvalita potřebného zázemí je vyšší ve srovnání s původním sídlem.