Pondělí, 16. prosince 2019

ÚZSVM zajistil opravu hráze zámeckého rybníka

21.03.2005
ÚZSVM zajistil opravu hráze zámeckého rybníka


Součástí kulturní památky zámecký park v Raduni je také rybník Vrchní-Zámecký. Nezbytné úpravy hráze a kamenné opěrné zdi v hrázi, které byly značně poničeny v roce 1997 povodní, zajistil v uplynulých měsících ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Opava (Územní pracoviště Ostrava).Pozemek, na kterém se poškozený majetek nachází je totiž majetkem ÚZSVM, který tak zajistil řádnou opravu státního majetku. Provedení nezbytných prací dle projektové dokumentace si vyžádalo náklady ve výši 200.000,- korun. Kolaudační rozhodnutí, kterým bylo povoleno užívání stavby vodního díla bylo vydáno ještě v závěru loňského roku a v současné době je majetek připraven pro předání Národnímu památkovému ústavu.