Úterý, 31. března 2020

Lesy s neznámým vlastníkem připadly Lesům ČR

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) předal státnímu podniku Lesy ČR několik hektarů lesů.

O nich se dosud nevědělo, kdo je jejich majitelem, vlastník byl neznámý. Po složitých a časově náročných procedurách nakonec lesy připadly státu, který je převedl na státní podnik. Z Chomutovska se to týká asi sedmi tisíc metrů čtverečních nedaleko Chudeřína. Kromě nich převedl stát i tisíce metrů lesů nedaleko České Lípy.