Úterý, 31. března 2020

Město bezplatně získalo od státu pozemky

Už nic nebrání rozsáhlé obnově lokality na okraji největšího sídliště v Uherském Brodě s využitím finančních prostředků z evropských fondů. Ke značnému usnadnění úpravy koryta Vinohradského potoka a regenerace okolní zeleně dojde převodem téměř 1300 metrů čtverečních pozemků, které od státu získalo město Uherský Brod.

Informovala o tom Jana Rennerová z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ÚZSVM. Pozemky jsou situovány v lokalitě sídliště Pod Vinohrady, tvoří veřejné prostranství a slouží převážně jako veřejná zeleň mezi bytovými domy. Na částech pozemků se nachází pěší komunikace a koryto Vinohradského potoka, jehož správce je město, a stavba vodního díla Revitalizace Vinohradského potoka, jejímž vlastníkem je rovněž město, uvedla Rennerová. Město Uherský Brod se smluvně zavázalo, že předmětné nemovitosti bude využívat k uvedeným účelům po dobu minimálně 10 let.