Úterý, 31. března 2020

Pozemky, o které se stará město Nová Včelnice, sjednotí dar od státu

Ke sjednocení městských pozemků v Nové Včelnici přispěli tamní zastupitelé schválením uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Jedná se o pozemky ve městě, konkrétně o kousky kolem sídliště Na Hliněnce, o komunikace a volné plochy, které již dlouhodobě za městské finance udržujeme, v zimě prohrnujeme sníh a v dalším období na nich sečeme trávu. Pozemky, o které se jedná, navíc navazují na sousední městské pozemky, vysvětlil starosta Jaroslav Hřebík.