Úterý, 31. března 2020

Severočeské muzeum získalo staré bankovky a mince

Jedenapadesát starých a velmi dochovaných papírových bankovek a 175 mincí získalo Severočeské muzeum v Liberci po zemřelé ženě.

Album s platidly a mince převedl Severočeskému muzeu v Liberci stát prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Právu to sdělila Jana Rennerová z ÚZSVM s tím, že úřad musel vyřešit otázku zjištěného dědictví, v jehož rámci bylo několik cenných předmětů. Usnesením Okresního soudu v Liberci připadly ÚZSVM jako odúmrť dědictví po zemřelé, upřesnila Rennerová s tím, že mezi nalezenými předměty byly šperky, papírová platidla a mince, porcelánové sošky anebo hodinky. Zatímco zlaté a stříbrné šperky byly předány Puncovnímu úřadu v Praze, platidla získalo do svých sbírek muzeum.

Dříve byly tyto případy poměrně časté, protože v případech, kdy zemřelí neměli žádné dědice, převáděl majetek okresní úřad většinou příslušným muzeím. Dnes jsou tyto případy spíše výjimečné, od roku 2000 jde snad teprve o druhý takový, řekl Právu ředitel Severočeského muzea v Liberci Alois Čvančara.

Proces vyřizování formalit trval téměř rok. Úřad se na nás obrátil na doporučení ministerstva kultury. Přijetí daru musela také schválit rada kraje. Teprve pak jsme mohli vše přijmout do našich sbírek, dodal Čvančara. Bankovky pocházejí z doby Protektorátu a Slovenského státu. Jsou velmi zachovalé a byly všechny zasunuté v takovém speciálním albu, podotkl ředitel. Mince jsou vesměs stříbrné a převažují mezi nimi ty z doby Rakousko Uherska s vyobrazením Františka Josefa I.

Znalecký posudek ohodnotil platidla na 27 tisíc korun.