Úterý, 31. března 2020

Stříkačky, konopí i metamfetamin

Konopí, metamfetamin, injekční stříkačky, ale i teploměry, nádoby, digitální váhy a propanbutanové lahve. Tyto a další prostředky sloužící k výrobě drog, které v rámci trestních řízení propadly státu, předalo ministerstvu vnitra k likvidaci domažlické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Za loňský rok to bylo celkem 132 movitých věcí, které sloužily k výrobě a k držení omamných nebo psychotropních látek a jedů.
Podle vedoucí oddělení komunikace ÚZSVM Jany Rennerové jde u tohoto druhu majetku nikoliv o fyzické, ale formální předání, které probíhá zápisem o změně příslušnosti hospodařit s návykovými látkami propadlými nebo zabranými v trestním řízení. Návykové látky, jejichž vlastníkem se stal stát v průběhu trestního řízení, zůstávají v držení Policie ČR.