Úterý, 31. března 2020

Svitavy dostaly od státu park

Park o výměře více než 11 tisíc m2 v hodnotě téměř 7,5 miliónu korun bezúplatně převedl městu Svitavy Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
Park se nachází v centru města, tvořil součást areálu bývalého okresního úřadu, je přístupný celoročně a je hojně navštěvován. Převod proběhl z důvodu hospodárnosti a ve veřejném zájmu, řekla Právu Jana Rennerová, mluvčí ÚZSVM. Město dostalo nejen pozemky se stromy a keři, ale i veškerý mobiliář parku.