Středa, 27. května 2020

březen

Právní zastupování ÚZSVM v roce 2011

29.03.2012
Praha, 29. 3. 2012 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“), zastupuje stát podle zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zejména před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek státu (dále jen „OSS“).

ÚZSVM převedl pozemek v přírodní rezervaci

27.03.2012
Kolín - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), převedl pozemek v katastrálním území Veltruby o výměře téměř 29 tisíc m2 Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. Pozemek se nachází přímo uprostřed přírodní rezervace Veltrubský luh a jedná se o slepé rameno Labe.

Rozsáhlé dědictví v Jizerských horách

26.03.2012
Liberec - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal v 1. kole výběrového řízení nemovitosti za nejvyšší nabídku, a to za více než 5,1 milionu korun.

ÚZSVM dal vzniknout Domu Šance a pracovní terapeutické dílně

21.03.2012
Praha, 21. 3. 2012 – ÚZSVM dal do výpůjčky Projektu Šance nebytové prostory v pražských Vršovicích. Ve čtvrtek 22. 3. 2012 bude oficiálně zahájen provoz Domu Šance a pracovní terapeutické dílny. Občanské sdružení Projekt Šance poskytuje zázemí mládeži z dětských domovů, která žije na okraji společnosti, tzv. dětem ulice.

ÚZSVM předal policii výbavu zlodějů aut

21.03.2012
Ústí nad Labem - ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal Zápisem o změně příslušnosti hospodařit movitý majetek Policii ČR, Službě kriminální policie a vyšetřování v Ústí nad Labem.

Mince z vykradených poštovních zásilek poslouží jako osvětový materiál

15.03.2012
Břeclav – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), daroval České národní bance celkem 139 kusů zahraničních mincí.

Kulturní památka z 19. století převedena městu

14.03.2012
Rychnov nad Kněžnou - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl Městu Rokytnice v Orlických horách kapli Panny Marie s pozemkem o velikosti 40 m². Současně ÚZSVM převedl také pozemek pod pomníkem padlým vojákům I. světové války. Účetní hodnota majetku přesahuje 900 tisíc korun.

ÚZSVM bezúplatně převedl historickou budovu sýpky

13.03.2012
Mladá Boleslav - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Mladá Boleslav (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl nemovitou kulturní památku městu Bělá pod Bezdězem.

Velké množství alkoholu zlikvidováno

12.03.2012
Prostějov - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), v roce 2011 nabyl celkem 610 litrů alkoholu, a to na základě rozhodnutí Celního úřadu Prostějov a Celního úřadu Frýdek – Místek.

Spoluvlastnické podíly vynesly přes milion korun

07.03.2012
Semily - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal za více než 1,3 milionu korun v 1. kole výběrového řízení spoluvlastnické podíly k 5 pozemkům v katastrálním území Turnov. Výnos z prodeje je příjmem státního rozpočtu.

Dům po Fondu dětí a mládeže v centru Teplic prodán

06.03.2012
Teplice - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal majetek po bývalém Fondu dětí a mládeže. Prodejem získal stát cca 3 miliony korun, přičemž v této částce byla zohledněna i skutečnost, že kupující v minulosti objekt zrekonstruoval nákladem přesahujícím 9 milionů korun. Tím se zabránilo znehodnocení budovy a snížení její hodnoty.

Dědictví vyneslo dva a půl milionu korun

05.03.2012
Kolín - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal ve výběrovém řízení zájemci s nejvyšší nabídkou dům se zahradou a stavební parcelou ve Vrbčanech. Součástí dědictví byly rovněž movité věci a vkladní knížky. Prodejem této pozůstalosti ÚZSVM získal více než 2,5 milionu korun pro státní rozpočet. Finanční prostředky na vkladních knížkách byly realizovány jejich zrušením. Nemovitosti, movité věci a majetek na vkladních knížkách připadly ÚZSVM z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.