Pondělí, 17. února 2020

Právní zastupování ÚZSVM v roce 2011

Praha, 29. 3. 2012 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“), zastupuje stát podle zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zejména před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek státu (dále jen „OSS“).
Zastupování se děje buď výlučně (§ 3 zákona), nebo na základě dohody (§ 6 zákona), případně jako vedlejší účastník (§ 9 zákona), pokud k majetku přísluší hospodařit státní organizaci nebo ke kterému vykonává správu Pozemkový fond České republiky, má-li stát právní zájem na výsledku takového řízení. ÚZSVM dále poskytuje bezplatnou právní pomoc obcím a zastupuje je před soudem v zákonem vymezených případech.
 
V roce 2011 zastupoval ÚZSVM jiné OSS v celkem 691 případech, pravomocně bylo ukončeno celkem 89 případů. Celková částka, která byla předmětem řízení, dosáhla výše 10,3 miliardy korun, ÚZSVM byl úspěšný v částce 9,9 miliardy korun.
 

ÚZSVM kromě zastupování jiných OSS a obcí se v roce 2011 účastnil řízení v souvislosti s majetkem, s nímž hospodaří nebo jej spravuje podle zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Jednalo se o více než 4.800 případů. Z toho soudních sporů ve věcech finančního plnění, pravomocně skončených v roce 2011, bylo 462. Celková částka, která byla předmětem řízení, přesáhla 78 milionů korun s úspěšností bezmála 61 milionů korun.

 

Děkuji za informování veřejnosti.
 
Robert Hurt, v. r.
samostatné oddělení Komunikace