Sobota, 29. února 2020

Rozsáhlé dědictví v Jizerských horách

Liberec - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal v 1. kole výběrového řízení nemovitosti za nejvyšší nabídku, a to za více než 5,1 milionu korun.
Jednalo se o dům s pozemky o celkové výměře 3.322 m2, které se nacházejí v katastrálním území Bedřichov u Jablonce nad Nisou. Dům leží v řídké zástavbě převážně rekreačních objektů, v klidné, slunné a hojně navštěvované Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.
 
V domě bylo velké množství movitých věcí sběratelské a historické hodnoty, např. různé soupravy broušených skleniček, džbánky, karafy, porcelánové hrníčky, porcelánové servisy, keramické dózy, starožitný nábytek, starožitné kuchyňské nádobí apod.
 
ÚZSVM nabídl předměty Národnímu památkovému ústavu a posléze bezúplatně převedl celkem 83 kusů a 11 sad movitých věcí v účetní hodnotě 42 tisíc korun. Jednalo se např. starožitný porcelánový hrnek s portrétem císaře Františka Josefa I. z roku 1914-1915, lázeňský pohárek Karlovy Vary z roku 1935, secesní keramický hrnek, starožitnou cukřenku, originální starožitné ořezávátko na dřevěném podstavci, dřevěnou formu na máslo, starožitné selské hodiny, paroží muflona, cívkový fotoaparát a cestovní truhlu.
 
Součástí dědictví byla také sbírka mincí a předměty z drahých kovů, které byly převedeny Puncovnímu úřadu v Praze. Jednalo se např. o mince v hodnotě 50 korun z roku 1949, mince v hodnotě 100 korun z roku 1948, vydané k šestistému výročí Karlovy univerzity, zlaté i stříbrné náramky a řetízky, náušnice a další. Celkem bylo Puncovnímu úřadu předáno 50 kusů cenností v celkové hodnotě bezmála 8 tisíc korun. Movité věci nižší hodnoty ÚZSVM nabídl k prodeji prostřednictvím bazarů.
 
ÚZSVM získal toto rozsáhlé dědictví na základě Usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
  
Robert Hurt, v. r.
samostatné oddělení Komunikace