Sobota, 29. února 2020

ÚZSVM předal policii výbavu zlodějů aut

Ústí nad Labem - ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal Zápisem o změně příslušnosti hospodařit movitý majetek Policii ČR, Službě kriminální policie a vyšetřování v Ústí nad Labem.
Jednalo se o předměty propadlé státu na základě rozsudku okresního soudu, které sloužily k páchání trestné činnosti. Zloději motorových vozidel používali např. kovový přípravek, tzv. lámák z šestihranného polotovaru, kladívko na rozbíjení skla, pružný šroubovák, pouzdro s obsahem 12 kovových planžet nebo kovovou tyč s jezdcem.
 
O převod výše uvedených zabavených věcí požádala Policie ČR s tím, že budou sloužit jako výuková pomůcka pro policisty na obvodních odděleních k seznámení s touto trestnou činností a s pomůckami, které pachatelé při krádežích motorových vozidel používají.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
  
Robert  Hurt, v. r.
samostatné oddělení Komunikace